Vlada Zeničko-dobojskog kantona

14. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.01.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija Ministarstva zdravstva vezana za presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 01-1)
 2. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tirić Josipu, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huseinović Almasi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Blagojević Almi, iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 8. Informacija o postupku pripreme Nacrta Zakona o borbi protiv korupcije, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 12. Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 13. Program utroška namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 14. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2024. godinu; sa Prijedlogom Odluke; 
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I – XII 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za poslovne zone) za period I – XII 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte) za period I – XII 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Odluke;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, sa Prijedlogom Odluke;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, sa Prijedlogom Odluke;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Odluke;
 22. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Odluke;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Odluke;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Odluke;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za 2024. godini.
Image
Kontakt forma