Vlada Zeničko-dobojskog kantona

18. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.04.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.04.2023. godine;
 2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za ostvarene sportske rezultate Ismailu Zulfiću;
 7. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja na Inicijativu Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići vezanu za donošenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je u skupštinsku proceduru uputila poslanica Amela Granić, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prilog Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu (početno i završno stanje JRT-a, početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva i podataka o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom u toku 2022. godine), sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - osnovne škole;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - srednje škole;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Metalno“ d.d. Zenica - u stečaju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Suadu, iz Maglaja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način kupovine stana;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arnautović Ramizu, iz Maglaja, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turalić Husi, iz Maglaja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bolić Hrustemu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Hajrudinu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Višća Remzi, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Salemu, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Helja Hamedu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdibašić Zihniji, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Ademu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čeliković Alminku, iz Vareša, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berhamović Murisu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alić Ragibu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habeš Elvedinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Zekerijahu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Amiru, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Rasemi, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović Mehmedu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešinović Sejadu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Elsedinu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Hikmetu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Fahrudinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabić Fikretu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Šemsudinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tašaković Omeru, iz Visokog, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sendić Sabini, iz Zavidovića, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Zijadu, iz Zavidovića, za završetak izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keserović Jasminu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hutinović Rešadu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Izudinu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Ibrahimu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vardo Omeru, iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hibović Izudinu, iz Zenice, u svrhu sanacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkanović Dervi, iz Zenice, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Budim Kati, iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2023. godini;

17. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.04.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.04.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.04.2023. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.04.2023. godine;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava pripadnicima Gorske službe spašavanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2022./2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i načinu ostvarivanja prava na dodatak na plaću namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za zaposlenike u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – O.Š. „Mak Dizdar“ Zenica;
 13. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za prijavu i izbor izlagača (privredna društva i obrtnici) iz područja građevinarstva, metalne i mašinske industrije za učešće na 1. Međunarodnom industrijskom sajmu „SARAJEVO INDUSTRY FAIR - SIF“ u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za period 01.01. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Emiri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokalić Ređibu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nuhić Nerminu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Habibi, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija u 2023. godini;
 24. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona.

16. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.04.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška finansijskih sredstava Ureda premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 9. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje članova Uprave;
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina-Ponijevo i to izvorske vode u količini 0,5 l/s i mineralne vode u količini 1 l/s, općina Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići – u stečaju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadriplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganović Muji, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadriplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportista“;
 19. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 005 - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“, sa Prijedlogom Zaključka.

15. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.04.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2023. godine;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš;
 8. Program utroška budžetskih sredstava – ESCROW sredstva u 2023. godini - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška budžetskih sredstava u 2023. godini - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava JU Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 15. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu sa pozicije - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministarstva zdravstva, pozicija - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Informacija o realizaciji Programa podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije za 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

14. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.04.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.03.2023. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu pozicija “Nabava robnih rezervi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora za skladištenje roba robnih rezervi, pozicija „Unajmljivanje imovine i opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2023. godinu, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje - budžetska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za poziciju Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - budžetska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje - namjenska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2023. godinu, sa pozicije - Nabavka opreme”, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije, za 2023. godinu, sa pozicije - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava”, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima;
 24. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar – decembar 2022. godine Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Izvještaj o utrošku sredstava za 2022. godinu u skladu sa Programu utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Izvještaj o utrošku sredstava za 2022. godinu u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije – paraplegičarima.

13. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.03.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.03.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije - Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 8. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za sport“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport -„Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo - Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona virusom - COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 23-1)
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahman Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija ICD uređaja;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2023. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na utvrđenu visinu participacije Vlade Kantona u cijeni usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji BiH.
Image
Kontakt forma