Vlada Zeničko-dobojskog kantona

09. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.12.2023. godine;
 2. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini i planovi gospodarenja za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole – sredstva u iznosu 18.200,00 KM;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole – sredstva u iznosu 99.600,00 KM;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovna i srednja škole;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko;
 7. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja količinama mineralne sirovine iz iskopa pri realizaciji projekta izgradnje puta Borovica-Tisovci u Općini Vareš;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Uputstvo o dopuni Uputstva za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o poništavanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekta promocije privrednih potencijala Zeničko-dobojskog kantona, objavljen po osnovu Programa utroška budžetskih sredstava (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj za finansiranje nabavke tomosinteze za digitalni mamograf;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, na kraći period najviše tri mjeseca;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - sredstva od strane BH pošta d.o.o. Sarajevo;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za područje Zeničko-dobojskog kantona sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi Srca Isusova Čajdraš, Zenica u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Medžlisu islamske zajednice Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi sv. Barbare Breza u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja Lug Brankovići, Žepče u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na kraći period;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj.
Image
Kontakt forma