Vlada Zeničko-dobojskog kantona

08. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.12.2023. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o zaduženjima vezanim za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava uplaćenih po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o isplati poklona u novcu zaposlenicima;
 7. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vezanog za rješavanje problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio sredstava potrebnih za njihovo liječenje do kraja godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za nabavku RTG aparata;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate jednokratne novčane pomoći za korisnike kantonalne egzistencijalne naknade i ratne vojne invalide - korisnike osobne invalidnine s područja Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za držanje koka nosilja;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline, kupine, plantažne borovnice i aronije;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec decembar 2023. godine;
 17. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na lokalitetu „Željezno polje“ KO Papratnica, Općina Žepče;
 18. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o ponovnom oglašavanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o poništenju ponovnog javnog oglasa za nominiranje kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avgustinović Danijelu, iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Amini, iz Doboj Juga, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona i JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika branilačke populacije, za period X-XII mjesec 2023. godine.
Image
Kontakt forma