Vlada Zeničko-dobojskog kantona

07. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.12.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona i dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 6. Prijedlog Odluke o preknjižavanju knjigovodstvene evidencije stalnih sredstava;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preknjiženju knjigovodstvene evidencije poslovne zgrade;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preknjiženju stalnih sredstava Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera, sa Prijedlogom Odluke;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede/gospodarstva“ za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021., 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“;
 15. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“ - budžetska sredstva;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom veterinarskih stanica;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima jagodičastog voća;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća;
 22. Prijedlog Odluke o isknjižavanju ustupljenih stalnih sredstava iz knjigovodstvene evidencije;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Barbare iz Breze u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nadstrešnica ispred dva ulaza u crkvu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo u svrhu sufinansiranja projekta sanacije štete na objektu Evran Kiršehir džamije nastale usljed poplave;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Kakanj u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije krova na džamiji u Kraljevoj Sutjesci;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Srca Isusova Čajdraš, Zenica u svrhu sufinansiranja projekta završne obnove Župne crkve i Pastoralnog centra;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja Lug, Brankovići, Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kapele na groblju sv. Mihovila-Donji Lug;
 28. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za nauku Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 43. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj - Jug;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nastavnici Derlić Samri za uspjeh učenika na takmičenjima u školskoj 2022/2023. godini;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baštijanović Zvonki, demobiliziranom braniocu iz Usore;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burejić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Domislić Ivici, ratnom vojnom invalidu devete grupe;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Hazimu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinagić Belmi, članu porodice poginulog branioca iz Maglaja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mašić Avdi, ratnom vojnom invalidu pete grupe;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tosuni Irfanu, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžiahmetović Asimi, udovi demobiliziranog branioca iz Zenice;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Bidženu, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimanović Selvi, porodici poginulaog branioca iz Tešnja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ramizu, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni Ljiljan“ iz Tešnja.
Image
Kontakt forma