Vlada Zeničko-dobojskog kantona

02. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.11.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.11.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 1. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.11.2023. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.11.2023. godine;
 4. Prijedlog Uredbe o postupku čuvanja, smještaja i načinu prodaje ili uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja;
 5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, Ureda za reviziju institucija u F BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko planirana sredstava na poziciji 821300;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, planirani rashodi na poziciji 821600;
 9. Informacija o postupku pripreme Nacrta Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registrovanim privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja troškova kod pokretanja poslovnih ideja, registracije i poslovanja privrednih subjekata;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku plastenika;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za naknadu štete za eutanizirane životinje;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju krastavca - kornišona;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju gljiva;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup ljekovitog bilja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja vlasnicima životinja i veterinarskim stanicama;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period VII - X mjesec 2023. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Hamidu, iz Kaknja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Ekremu, iz Kaknja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Feridu, iz Kaknja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gagulić Faiku, iz Kaknja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odobašić Fikretu, iz Kaknja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Almiru, iz Kaknja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahmiščija Ajiši, iz Zenice;
 30. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2023. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“;
 33. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 34. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“.
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prije isteka mandata;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o produženju mandata vršioca dužnosti direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na na Izmjenu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu;
 39. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju voditelja i članova Kantonalnog savjetodavnog tima (KST) Zeničko-dobojskog kantona za repatrijaciju, reintegraciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju državljana Bosne i Hercegovine povratnika iz zona sukoba Sirije i Iraka.
Image
Kontakt forma