Vlada Zeničko-dobojskog kantona

174. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.12.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 173. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana . 21.12.2018. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Općinskog vijeća Vareš, vezanoj za prijedlog Programa rada Skupštine Kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane pojavom grada i obilnim kišnim padavinama, broj: 02-14-11463/18 od 13.07.2018. godine;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Vareš u svrhu finansiranja aktivnosti za obnovu starog grada Bobovaca;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2018. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo, na ime sufinansiranja programskih aktivnosti;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja u 2018. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja Potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava rezerve proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja jednog goveda oboljelog od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 15 pčelinjih društava;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavku opreme za opremanje veterinarskih laboratorija Instututa za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u vidu pomoći za rad udruženja sa područja Zeničko-dobojskoig kantona;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kulin ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 19. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Udruženju građana Moto club „Condor“ iz Zenice za finansijsku pomoć u realizaciji moto susreta MC „Condor 2018“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo akademiji „Olovo“ iz Olova za finansijsku pomoć u nabavci opreme;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava se Rukometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za finansijsku podršku i pomoć klubu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Fortuna“ iz Zenice za finansijsku podršku međunarodnih turnira u nogometu „Fortuna kup“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Sportski i naučno istraživački klub “Atom” iz Zavidovića za sufinansiranje izvođenja alpinističke ekspedicije na vrh Matterhorn;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu “Žepče” iz Žepča za sufinansiranje aktivnosti omladinskih selekcija;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Bosna” iz Visokog za sufinansiranje dijela troškova učešća u Premijer ligi i KUP-u BiH;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Moto udruženju „Tica“ iz Zenice za sufinansiranje manifestacije „Zimski moto susreti“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Babić Hajri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Amiri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima”;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za kontinuirano funkcionisanje Ustanove; (DODATNI ZAKLJUČAK 31-1)
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Anex Ugovora o načinu funkcionisanja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-10/18 od 11.12.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime podrške u organizaciji rada i realizaciji programskih aktivnosti u 2018. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Opšenik za završetak posljednje faze izgradnje kanlizacione mreže, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Ajan, profesorici engleskog jezika, za sufininasiranje štampanja knjige poezije „Miris duše“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zenica za finansiranje odlaska folklorne gurpe u Abu Dabi;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“, povodom obilježavanja četvrte godišnjice uspješnog rada;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca-PIMIS;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića u za sufinansiranje dijela troškova učešća na turniru omladinskih selekcija u Brčkom;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja za sufinansiranje aktivnosti Škole rukometa;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Hodžić Aliji, za finansiranje izdavanja knjige pod naslovom „Svrha jezika“.

173. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 13.12.2018. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za Ministarstvo zdravstva;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva finansija za potpisivanje Aneksa 1 na Podugovor o kreditu za „Projekt energetske efikasnosti BiH“, broj: 07-14-10923-1/17 od 22.08.2017. godine;
 7. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za dopunu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom odbojkaškom klubu „Zavidovići“ iz Zavidovića za podršku projektu Međunarodne razmjene mladih odbojkašica sa odbojkašicama iz Italije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Judo klubu „Kakanj“ iz Kaknja za sufinansiranje organizacije turnira „Kakanj open 2108“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje odlaska na Balkansko prvenstvo u karateu Dubrovnik 2018 (BKF);
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme u 2018. godini;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje zgrada i liftovskih postrojenja u 2018. godini;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje u 2018. godini;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnog dijela za popravku linearnog akceleratora na Odjelu onkologije i radioterapije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke antidekubitalnih dušeka (madraca) za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke polisomnografa sa pratećom opremom za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za proizvodnju maline i kupine proizvođačima s područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške projektima u poljoprivredi kroz sufinansiranje administrativnih postupaka legalizacije uzgojnih i prerađivačkih kapaciteta;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava radi sufinansiranja troškova uspostavljanja i implementacije programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrovane farme muznih grla;
 33. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Muhamedu povratniku u Opšenik, općina Žepče, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Novi Miljanovci, općina Tešanj, na ime učešća u završetku radova na utopljavanju imamske kuće s ciljem potpore povratku na područje općine Tešanj;
 37. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

172. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.12.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 22.11.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 171. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 30.11.2018. godine;
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruzi poduzetnika i poslodavaca Općine Žepče u svrhu finansiranja aktivnosti na izgradnji infrastrukturalne podrške razvoju biznisa kroz uspostavu inkubatora;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku službenog vozila;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije i neškodljivog uklanjanja goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja pčelinjih društava (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja);
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za otkup jagodičastog voća;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi finansiranja troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja prikupljenih od veterinarskih naknada);
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za unapređenje lovstva (sufinansiranje projekta „Prihvatilište za bolesnu i ozlijeđenu divljač“ i izgradnju šadrvana ispred lovačkog doma na Mahnjači) Udruženjima-Lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Nesko Prom“ d.o.o. Visoko na ime podrške za uzgoj brojlera;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja sanacije rasvjete u školskoj sali JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja nabavke kotla za potrebe grijanja JU Osnovna škola „Begov Han“ Žepče;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja uređenja prilaza područnoj školi „Mrkotić“ JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Tehnička škola Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko, broj: 569/18, od 13.9.2018. godine, o ustupanju dijela zemljišta, a u skladu sa Mišljenjem Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-101/18, od 02.11.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova tehničke organizacije XXIV. Seniorskog prvenstva kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahovskom klubu „MGM Farm“ iz Kaknja za sufinansiranje obaveza nastalih u radu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Sv. Ane, Žabljak, Usora, za pokrivanje dijela troškova izgradnje podzide na mjesnom groblju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII 2018. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Srednja Omanjska, Općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju sanacije klizišta na lokalnom putu, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Usora;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokalić Enazu, povratniku u Malu Trznu, Općina Žepče, na ime pomoći za izvođenje završnih radova na obnovi porodičnog stambenog objekta, devastiranog u toku ratnih dejstava, s ciljem potpore održivog povratka;
 40. Prijedlog Zaključka o nabavci usluga instalacije i održavanja antivirusne zaštite za 300 radnih mašina na period od tri godine.

171. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.11.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 169. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 15.11.2018. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. i 2107. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godina;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Odjela za mikrobilogiju u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku kliznog mikrotoma za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Elaborat opravdanosti nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, donacije Arcelormittal d.o.o. Zenica i Almy d.o.o. Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović” Visoko;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva župi sv. Josipa, Zenica na ime novčane pomoći pri organiziranju božićnih i predbožićnih dana „U susret Božiću“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru za kulturu Zavidovići za sufinansiranje projekta “Pronađi i pokaži-arheološka istraživanja i muzejska postavka”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životinja iz Zenice na ime donacije pri organizaciji međunarodne izložbe sitnih životinja - Zenica 2018;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima i otkupljivačima svježeg mlijeka za 2018. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za držanje koka nosilja za 2018. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „BONATURI“d.o.o. iz Tešnja na ime podrške za otkup ljekovitog bilja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava registrovanim Udruženjima pčelara na ime provođenja mjera kliničkog pregleda pčela na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčela na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za podršku razvoja udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja životinja, sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za plaćanje dijela tekućih troškova nastalih uslijed realizacije programskih aktivnosti u 2018. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava članovima Kluba borilačkih sportova „Isak-Ze“ iz Zenice za postignute rezultate na Seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

170. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.11.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, broj: 02-14-3402/18 od 26.02.2018. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2018. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 5. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u „BH EKSKLUZIV“ d.o.o. Maglaj u vidu pomoći za implementaciju projekta „Proizvodnja povrća, sadnog materijala i cvijeća u staklenicima i plastenicima“;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Sveučilište u Zagrebu);
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Njemačka agencija za akademsku razmjenu);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Ambasada Švicarske);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Grgić odvjetničko društvo);
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta);
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samiru Smailbegoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Sivri na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mustafi Hadžaliću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaji Šabiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Čauševiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Seniji Šehanović na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nizami Rudić-Aliefendić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Abidović-Mačković na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muvedetu Šišiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esadu Nadžaku na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu „Rudar“ iz Kaknja za finansijsku pomoć za troškove takmičenja u Ligi šampiona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za dodjelu sredstava za kotizaciju i registraciju igrača za sezonu 2018/19;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nedžadu Agiću iz Zenice za finansijsku pomoć za sudjelovanje u „Koloni sjećanja“ biciklom od Zenice do Vukovara;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Evropsko udruženje studenata prava Zenica-The Europen Law Students Association“, na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenjima iz Međunarodnog krivičnog prava u Den Haagu i iz Arbitražnog prava Willem C. Vis Moot u Beču;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za finansiranje troškova Međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju Hidajeta Kelešture, kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Veronike Subotić uposlenika Ministarstva za privredu kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta „Sanacija i asfaltiranje ulice Mala Trzna i Ćorin sokak-II faza“, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada“ , povodom obilježavanja godišnjice formiranja brigade 17. novembra;
 40. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

169. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.11.2018. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 167. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 02.11.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 168. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 08.11.2018. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku anestezioloških aparata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje izgradnje ambulante porodične medicine u Piljužićima, općina Tešanj;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za otkupljivače jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva otkupljivačima svježeg voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za otkup svježeg voća i povrća;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozju proizvodnju za 2018. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrirovanu svinjogojsku proizvodnju za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava SD „ARONIJA ALADIN“ iz Zavidovića, na ime pomoći poljoprivrednoj proizvodnji kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu/općinama Zeničko-dobojskog kantona, radi provođenja mjere preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) na distriktnim područjima Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zaposlenih u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu podrške u provođenju programskih aktivnosti Crvenog križa u 2018. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za prevazilaženje poteškoća u funkcionisanju JU Centar za socijalni rad Olovo.
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Zavidovići;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime plaćanja troškova prevoza studenata na Međunarodni Božićni studentski turnir u Dubrovniku, Republika Hrvatska u periodu od 13.12. do 16.12.2018. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici-studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na ime plaćanja dijela troškova smještaja i prevoza studenata, radi učešća na 5. Međunarodnoj studentskoj konferenciji o tehničkim naukama u Boru, Republika Srbija periodu od 28.09. do 01.10.2018.godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Košarkaškom savezu Zenica, za pokroviteljstvom košarkaške lige mladih ZDK 2018/19;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Orlovik“ iz Žepča, za jednokratnu finansijsku pomoć u svrhu rada i aktivnosti kluba narednoj sezoni;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik-Subor“ iz Zenice, za plaćanje kotizacije za sudjelovanje Prvenstvu BiH sezona 2018/2019;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom Kick box klub „Steel Fighter“ iz Zenice, za financijsku pomoć pri plaćanje članarina;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ iz Zenice, za podršku 20. Međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2018“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice, za sufinansiranje projekta vanjskog uređenja džamije u Liješevi;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko, za sufinansiranje projekta obnove crkvenog hrama Čekrčići;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gradskom umjetničkom društvu “Filigran” Zenica, za sufinansiranje projekta “Jesenja kreativno umjetnička radionica 3 u 1”;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje projekta “Omladinski festival harmonike na nivou Zeničko-dobojskog kantona”;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju “Dječija nota” iz Zenice za sufinansiranje učešća harmonikaškog ansambla “Anantango” na koncertima u Češkoj i Zagrebu;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići, za sufinansiranje projekta osnivanja muzičke sekcije;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajlovac (Džemal) Nizamu, demobiliziranom braniocu, iz Visokog, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti BiH 25.11.2018. godine u Bosanskom narodnom pozorištu;
Image
Kontakt forma