Vlada Zeničko-dobojskog kantona

38. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.12.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Zenilko-dobojskog kantona, 10.12.2016. godine;
 2. Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe realizacije projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava Voda“;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju prijedloga Javne ustanove Kantonalne bolnice Zenica o kreditnom zaduženju ove ustanove;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300-„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku vakcina protiv gripe;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica da zaključi vansudsku nagodbu;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora o kupovini poslovnog prostora i davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke UO JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o osnivanju poslovne jednica Ustanove „Dnevni centar Tešanj“;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke UO JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o osnivanju poslovne jednica Ustanove „Dnevni centar Visoko“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Gradu Doboju kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju ugradnje materijala za izgradnju vodovoda u povratničkim mjesnim zajednicama Sjenina i Sjenina Rijeka, Grad Doboj;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 821500 pozicija “Ostala osnivačka ulaganja”, broj: 02-14-11048/15 od 13.05.2015. godine.
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika privrednog društva „Velepromet – maloprodaja“ d.o.o. Visoko radi ostvarivanja prava na penziju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Adže, općina Žepče na ime pomoći za sanaciju mjesnog vodovoda i obnovu društvenog doma (zamjena krova i postavljanje podloge), a s ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Teslić u svrhu sufinansiranja realizacije projekta asfaltiranja puta u MZ Kamenica, sa ciljem potpore održivom povratku;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Kotorsko, Grad Doboj u svrhu pomoći za osiguranje preduvjeta za jesenju sjetvu, sa ciljem potpore održivom povratku;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška provođenju planiranih programskih aktivnosti;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju invalida rada općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška preregistraciji Udruženja i obezbjeđenja adekvatnih uslova za rad;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčnih sredstava Cabaret Club-u iz Zenice, kao podrška provođenju manifestacije pod nazivom „Snježna kraljica“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu islamske zajednice Žepče u svrhu učešća u finansiranju izvođenja završnih radovana izgradnji Alibegove džamije u Žepču;
 21. Prijedlog Odluke o prenosu izvršenih ulaganja na izgradnji dionice Regionalne ceste R-445, u okviru izgradnje autoceste, dionica Drivuša - Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj, sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, na Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan odluke o visine naknade sata mentorima koji učestvuju u realizaciji programa pedagoško-metodičke prakse sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zenica za pokrivanje dijela obnove parohijskog doma u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu islamske zajednice Žepče za pokrivanje dijela troškova rekonstrukcije Alibegove (Trzanske) džamije u Žepču;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Krivaja“ Zavidovići za pokrivanje dijela troškova organizacije festivala zabavne muzike „Raspjevana jesen“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ iz Zenice na ime sufinansiranja međunarodnog košarkaškog turnira u pionirskoj i kadetskoj kategoriji u Novom Sadu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ Doboj-Kakanj iz Kaknja na ime finansijske pomoći za takmičenje u Premijer ligi BH Telekom;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Suljičić Amiru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Purišević Elviru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Begović Edinu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Dujak Dijani za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Telalović Mirnesu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čosić Nerminu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Fakić Belmi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Terzić Edinu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Buljubašić Mirsadu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kovačević-Bajtal Elmi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Alić Senadu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Košarkaškom savezu Zenica u svrhu sufinansiranja troškova organizacije i takmičenja Lige mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava „Judo klub Kakanj“ iz Kaknja na ime sufinansiranja troškova turnira u Holandiji;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župnom uredu Sv. Josipa iz Zenice u svrhu sufinansiranja organizacije Božićnog malonogometnog turnira;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Akademskom kajak klubu „Duga“ iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja troškova turnira i prevoza za Zagreb;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju strijelaca „20. juni 92“ Visoko iz Visokog u svrhu sufinansiranja troškova nabavke opreme za rad kluba;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava KK „Kakanj“ iz Kaknja, u svrhu finansijske podrške klubu;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje troškova jačanje konkurentnosti;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za subvencioniranje troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja investitorici nosiocu patenta Mačković Armini iz Maglaja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava organizatorima sajmova i izložbi u svrhu predstavljanja domaće poljoprivredne proizvodnje;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava za podršku razvoja udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava općini Tešanj u svrhu pomoći Srednjoj poljoprivrednoj školi za izgradnju staklenika;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-21840/15 od 10.12.2015. godine;
 58. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj: 02-14-5062/15 od 05.03.2015. godine;
 59. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke za mjesec decembar 2015;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Alić Edinu i Hasanić Erminu iz Maglaja za izgradnju stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mehinagić Elmiru iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Hadžić Nerminu iz Maglaja, RVI 80% u svrhu stvaranja minimalnih uslova stanovanja s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava grupi branilaca-Bradarić Ekrem i dr. iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kapetanović Murizu iz Žepča za potrebe sufinansiranja izdavanja odobrenja za gradnju stambeng objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Džanić Sejadi i Vrbičić Mirku iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Bašić Nisveti iz Tešnja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 67. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o ustupanju stalnih sredstava na privremeno korištenje broj 02-14-12760/13. od 05.06.2013. godine; 02-14-12586/14 od 19.06.2014. godine; 02-14-25372/14. od 23.12.2014. godine i 02-14-5067/15. od 05.03.2015. godine;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 69. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 70. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 71. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 72. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice Općinske službe civilne zaštite Vareš;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahala iz Visokog;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona.
 75. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom;
 76. Prijedlog Zaključka o planiranju sredstava za nabavku 50 računarskih konfiguracija.
 77. DODATNI ZAKLJUČAK

37. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.12.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.11.2015. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju revidirane Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. godina;
 4. Prijedlog Odluke odugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 5. Informacija o maloljetničkom prestupništvu u Zeničko-dobojskom kantonu, saPrijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača za potrebe kompanije HM Promet d.o.o. Maglaj“;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica za sufinansiranje završetka projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje šivača gornjih dijelova obuće za potrebe kompanije Sinerga d.o.o. Visoko“;
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih, utvrđivanje vremena i uzoka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“, Breza;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na TREĆEM ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 13. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Novinsko-izdavačko-prometnom društvu “Naša riječ” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Čitanje je opet in”;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ Župča iz Breze na ime uplate kotizacije za Drugu ligu FBiH – grupa „Centar“ za jesenji dio prvenstvene sezone;
 16. Izvještaj o izmjenama i dopunama Izvještaja o realizaciji Programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2014. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći općinama Zeničko – dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje - rješavanja problema zbrinjavanja pasa lutalica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirani obrt u ovčarskoj proizvodnji;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime premije za uzgoj brojlera;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirani obrt u svinjogojskoj proizvodnji;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme krava;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 312 pčelinjih društava, 1 govedo, 1 konja i 2 ovce, oboljele od zaraznih bolesti;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Gluhić Muji, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješenja stambenog pitanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Horozović Remzi iz Zavidovića, demobilisanom braniocu, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješenja stambenog pitanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Olovo, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Šarić Ibrahim i drugi;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Doboj-jug, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Hodžić Sakib i drugi;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Delimustafić Zehridu, ratnom vojnom invalidu 60% IV grupe iz Olova, za pomoć u rješavanju stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Čamdžić Benjaminu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja, Delić Junuz i Kozlić Avdo;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Hazić Hidajetu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kasapović Admiru, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kozlić Mufidu, ratnom vojnom invalidu 50% iz Grada Zenica, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Krkić Rasimi, članu porodice poginulog branioca iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Muslić Raifu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Omerović Almedinu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Spahić Ređi, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Subašić Nijazu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-18460/15 od 09.10.2015. godine;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Centru za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine “Umjetnost-Ars” iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak balerine Iskre Nadžak na finale svjetskog takmičenja u SAD;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Malonogometnom klubu “C.A.L.P” (Contentio-Amicitia-Ludus-Particeps) iz Zenice na ime finansijske pomoći za nastavak takmičenja Prvoj Futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine
 42. Prijedlog Rješenja o o stavljanju van snage Rješenje o privremenom imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Vlade, Ministarstva finansija i Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ iz Zenice na ime finansijske pomoći za takmičenje u Regionalnoj ligi;
 46. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj imenovanih ispred državnog kapitala;
 47. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče imenovanih ispred državnog kapitala;
 48. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “rmk promet” imenovanih ispred državnog kapitala;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu, koji se u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu finansiraju iz Fonda za zaštitu okoline;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobiliziranim braniocima iz Tešnja u svrhu sufinansiranja legalizacije i završetka gradnje stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Kruško Fikret i drugi;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Tešanj, za izgradnju stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Turkeš Kasim i drugi;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije iz Tešnja, za izgradnju stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Salkanović Semir i drugi;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić (Dževad) Hidajetu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Ahmed

36. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.12.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 16.11.2015. godine;
 2. Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2015. godine;
 6. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2015.godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 9. Prijedlog Rješenja imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kantonalnih ministarstava, uprava i službi sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 13. Prijedlog Rješenja imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 14. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 15. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Program utroška sredstava na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku nove i popravku postojeće opreme i stalnih sredstava u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja investicionih ulaganja i nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva FBiH da stupi u pregovore za usklađivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu;
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednom proizvođaču Delibašić Vahidi iz Kakanja, na ime podrške za nabavku mehanizacije;
 27. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko – dobojskog kantona 2016-2017, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije, predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu, da svim podnosiocima zahtjeva za korištenje poticaja po Javnim pozivima, čiji su zahtjevi zaprimljeni u roku omoguće dostavljanje potrebne dokumentacije;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujčić-Hodžić Hasiji, ratnom vojnom invalidu iz Zenice, za pomoć u rješavanju stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Makarević Neđadu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za sufinansiranje legalizacije bespravno izgrađenog stambenog objekta;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Sibeli, članu porodice poginulog branioca iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pranjić Draganu, demobilisanom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jukić Josipu, demobilisnom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hadžikadunić Elviru, članu porodice poginulog branioca iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Starčević Emsudinu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Parić Omer i dr;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Sinanović Kasim i dr;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Olovo, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Sarajlić Dževdet i dr.;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Doboj Jug, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Delić Vahdet i dr.;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Karić Mehrija i dr.;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Valentić Refik i dr.;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Gračić Fuad i dr.;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Hidić Kemija i dr.;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Dedić Ramo i dr.;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Kamerić Medina i dr.;
 48. Informacija o “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 49. Prijedlog mjera za izmjenu načina dostave materijala za sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 50. Prijedlog Rješenja o imenovanju internih auditora;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Svetog Josipa Vrhbosanske nadbiskupije iz Zenice, na ime finansijske pomoći za realizaciju prigodnog programa “U susret Božiću”.
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Asji Šahić iz Breza, na ime finansijske pomoći za odlazak na Balkansko prvenstvo u taekwondou koje se održava u Zrenjaninu Republika Srbija;

35. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.11.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.11.2015. godine;
 2. Izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI 02-1 , 02-2)
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke broj: 02-18-9765/03 od 07.05.2003 godine kojom se Rudniku krečnjaka „Breza“ dodjeljuje koncesija za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka na ležišti Nedići, općina Breza;
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode iz magistralnog vodovoda Suha – grad Zavidovići za izgradnju MHE „Prekidna komora“ i MHE „Hlorna stanica“ na rijeci Gostović, Zavidovići;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime sufinansiranja provedenih obaveznih mjera za krave u laktaciji-„mliječni kartoni“ za II i III kvartal 2015.g;
 7. Informacija o stanju zaštite majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona u odnosu na nalaz i mišljenje Institucije Ombudsmana, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Zeničko-dobojskom kantonu;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kantonalnom udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidro cefalusa „Dlan“ Zenica, kao pomoć za plaćanje troškova registracije vozila za potrebe članova ovog Udruženja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Očevija, općina Vareš, na ime finansiranja završetka radova na sanaciji kapele i izgradnje ograde na mjesnom groblju, s ciljem potpore održivom povratku;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Ularice, općina Usora, na ime pomoći za završetak radova za izgradnju kuće povratničke porodice Perić Mate i Perić Joze, s ciljem potpore održivom povratku;
 12. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Komisiji za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih za rapisivanje Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović” Visoko, iz reda roditelja;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza, iz reda roditelja;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Prva osnovna škola” Maglaj, iz reda roditelja;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Univerzitetu u Zenici za ustupanje parcele k.č.n.p. 322, KO Zenica II - „Metalurški institut“, podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, za potrebe izgradnje trafo-stanice;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Centar za društveni razvoj Žepče, za dio troškova organizacije festivala „Od ljeta jeseni“;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Ahmetu iz Olova, RVI 100%, u svrhu kupovinu stambenog objekta;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kladanjčić Feridu iz Olova, demobilisanom braniocu, u svrhu sufinansiranja izgradnje stambenog objekta;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Plećan Mirsadu iz Olova, demobilisanom braniocu, u svrhu sufinansiranja izgradnje stambenog objekta;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju “Forum građana Zenice”, na ime okončanja započetih projekata iz 2015. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju muzičke omladine -Omladinski hor iz Zenice, na ime jednokratne finansijske pomoći za redovne aktivnosti;
 24. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Prijedlog Zaključka o zakupu kancelarije 409, IV sprat poslovne zgrade „RMK promet” za potrebe Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor (regres) za 2015. godinu;
 28. Prijedlog Odluke o izboru ponuđača i dodjeljivanju ugovora za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, za LOT-2;

34. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.11.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.10.2015. godine;
 2. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovne škole „21. mart”, Matuzići, Doboj jug
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za porodice četiri poginula rudara u rudarskoj nesreći u jami Begići – Bištrani;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samostalnom sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira – Sindikalna organizacija TMK d.o.o. Zavidovići kao pomoć radnicima koji su zbog požara u preduzeću koji se desio 28. na 29. august ostali bez radnih mjesta;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče u svrhu sufinansiranja završetka radova na izgradnji krova u OŠ „Begov Han“, sa ciljem potpore održivog povratka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu podrške izgradnji spomen-parka djeci Maglaja nastradaloj u ratu;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole u Zenici;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Razvojnoj agenciji Zavidovići u svrhu pokrivanja dijela troškova realizacije projekta „Prepoznaj domaće, budi ponosan“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Visoko za sufinansiranje izgradnje stambenog objekta;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Nusretu iz Visokog, 70% RVI, u svrhu sufinansiranja legalizacije izgrađenog stambenog objekta;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Breza za izgradnju stambenog objekta;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šišić Nusretu iz Breze, 50% RVI, u svrhu sufinansiranja legalizacije izgrađenog stambenog objekta;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Šifiji iz Breze, članu porodice poginulog branioca, u svrhu kupovine stana;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Kakanj u svrhu kupovine stambenog objekta;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gačić Elvedinu iz Kaknja, 50% RVI, u svrhu sufinansiranja legalizacije izgrađenog stambenog objekta;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Polić Fehimu iz Kaknja, demobilisanom braniocu, u svrhu izgradnje stambenog objekta;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alibašić Kemalu iz Kaknja, djetetu poginulog branica, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Jazedinu iz Kaknja, demobilisanom braniocu, u svrhu kupovine stana;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hibović Rasimu iz Žepča, dobitniku najvećeg ratnog priznanja značke „Zlatni ljiljan“, u svrhu izgradnje stambenog objekta;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duspara Anti iz Žepča, RVI, u svrhu izgradnje stambenog objekta;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrnjić Samiji, članu porodice poginulog branioca, u svrhu pomoći u rješavanju stambenog pitanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duvnjak Bori iz Usore, demobilisanom braniocu, u svrhu izgradnje stambenog objekta;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške prerađivačima pilećeg mesa sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške otkupljivačima koji vrše zamrzavanje jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške proizvođačima merkantilnog krompira sa područja Zeničko-dobojskog kantona;

33. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.11.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2015. godine;
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli sportskih-privrednih lovišta na području Zeničko-dobojskog kanotna u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za isplatu proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika na izradi žičanih formi električnih instalacija za potrebe kompanije Excel Assemblies d.o.o. Maglaj“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, kao pomoć od značaja za organizaciju svečane sjednice povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembar 2015. godine;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Maglaj;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Opšte mašinstvo s promjenom naziva studija;
 15. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Odluka Senata Univerziteta u Zenici o inoviranju nastavnih planova i programa;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Franjevačkom samostanu “Sv. Ivana Krstitelja” Kraljeva Sutjeska, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta ugradnje sistema protuprovalne dojave u samostanu;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Zeničko-dobojskog kantona da sa “Iriškić” d.o.o. Tešanj, zaključi sudsku nagodbu radi isplate duga na ime koncesione naknade po osnovu Ugovora o koncesiji za crpljenje prirodne vode sa izvorišta “Jezeračka Rijeka;
 18. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove broj: 18-34-18330/15 od 30.10.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanjeZeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Image
Kontakt forma