Vlada Zeničko-dobojskog kantona

198. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.12.2014. godine i 15.01.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 196. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.12.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2014. godine;
 3. Prjedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova;
 4. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava distribucija roba iz skladišta Kantonalne direkcije robnih rezervi na ime pomoći stanovništvu ugroženom prirodnom nesrećom izazvanom poplavom i klizištima;
 5. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava isplata finansijskih sredstava pomoći za 27 privrednih subjekata na području Zeničko-dobojskog kantona namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća i grožđa za zasnivanje i održavanje zasada vinove loze i voćnih vrsta manje zastupljenih u plantažnom uzgoju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje i održavanje zasada autohtonih sorti voća;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za podizanje staklenika;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače povrća u zaštićenom prostoru;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime saniranja šteta u povrtlarskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje novih zasada maline, kupine, borovnice i aronije;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime saniranja šteta od poplava/klizišta u zasadima malina, kupina, borovnica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje novih zasada visokostablašica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za saniranje šteta od poplava/klizišta u intenzivnim zasadima visokostablašica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvodnju konzumnih jaja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete nastale zbog provođenja mjera ubijanja goveda seropozitivnih na uzročnika bolesti i uništavanje pčelinjih društava zaraženih Američkom gnjiloćom pčelinjeg društva;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete nastale zbog naglog uginuća životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim organizacijama na ime naknade za izvršene usluge dijagnostičkih ispitivanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime naknade za provođenje mjera cijepljenja svih goveda protiv Crnog prišta – antraxa u 2014. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Feridu iz Zavidovića na ime naknade štete na pčelinjaku pričinjene od strane divljači - medvjeda;
 21. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Zaključku Općinskog vijeća Visoko koji se odnosi na donošenje izmjena Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja za određena obrazovne profile i zanimanja na području Općine Visoko;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ iz Zenice za organizaciju 18. međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2014“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Buljeta Ivica;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Klisura Fuad;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Plančić Ibrahim;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Buljubašić Ahmed;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Edina Rizvić-Eminović;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Husejnović Safet;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Haračić Nedžad;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Imamović Nusret;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Merdić Nevzet;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Sudžuka Emir;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Bujak Adnan;
 34. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Analiza stanja antivirusnog softvera, opreme i posjedovanja potrebnih licenci za operativni sistem u organima uprave ZDK; sa predloženim mjerama za poboljšanje, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 36. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2014;
 37. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju elektronskih mreža broj: 02-05-8121/13 od 04.04.2013;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa Zavidovići;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime sufinansiranja prijevoza djece na izletište Smetovi;
 40. Prijedlog Zaključka o odbravanju sredstava za podršku razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači i slatkovodnih riba;
 41. Prijedlog Zaključkla o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače gljiva;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isplate podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu Glavnog projekta rijeke Bistričak i rijeke Ograjina općina Zenica;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica za sanaciju vodotoka-korita rijeke Bistričak;
 45. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Vlade ZDK broj: 02-25-9446/14 od 30.04.2014. godine;
 46. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu, politiku i izbjeglice i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (Pilana Kakanj doo u stečaju – neplaćeni doprinosi);
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizacijama za projekte nepredviđene programom;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava medijskim kućama za medijsko predstavljanje ZDK;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške organizacijama poljoprivrednih proizvođača za aktivnosti u 2014;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Pilana“ d.o.o. Kakanj za uvezivanje i plaćanje radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo kao pomoć u izgradnji pristupnog puta na poljoprivredno gazdinstvo povratnika Stanimirović Milivoja;
 52. Upoznavanje Vlade sa aktima:
  • Akt JU Kantonalna bolnica Zenica kojim se traži obezbjeđenje sredstava za investicijsko ulaganje, broj: 20/1-10553 od 19.12.2014. godine;
  • Informacija Ministarstva zdravstva o radu UO Kantonalne bolnice Zenica, broj: 11-34-22528-2/14 od 22.12.2014. godine,
  • Obavijest predjednika Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica dr.med.sci. Ćabrić Emira.

 

Image
Kontakt forma