Vlada Zeničko-dobojskog kantona

197. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 195. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.12.2014. godine;
 2. Amandman I Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o Prijedlogu Općinskog vijeća Visoko, broj: 01/1-02-455/14., od 09.12.2014. godine, za izradu Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Čalkić Lejli na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita“;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstva Ibrahimagić Amiru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada;
 7. Prijedlog Amandmana Ministarstva unutrašnjih poslova na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-12760/13 od 05.06.2013. godine o ustupanju stalnih sredstava na privremeno korištenje;
 9. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Izjašnjenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prijedlogu poslanika Skomorac Rasima za izradu Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Statut broj: 05-1 od 11.12.2014. godine Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Upravnog odbora Ustanove;
 12. Sporazum o načinu plaćanja troškova privremenog smještaja korisnika u Prihvatilište za samohrane nezaposlene trudnice i samohrane nezaposlene majke sa djetetom do 12 mjeseci starosti sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o načinu rada i funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine sa Prijedlogom Odluke o usvajanju;
 15. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 16. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2014. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-23-27582/13 od 31.12.2013. godine, o korištenju dijela poslovnog prostora bez naknade za potrebe Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Djelatnosti za uzgoj koza ''CAPRIS'' vl. Tursić Dževada iz Zavidovića, na ime pomoći za stvaranje povoljnijeg ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju-podrška proizvođačima i prerađivačima kozjeg i ovčijeg mlijeka;
 19. Izvještaj o radu Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o postupku Javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 21. Prijedlog Amandmana Ministarstva zdravstva na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Mišljenje Ministarstva zdravstva o inicijativi poslanika Rasima Skomorca da se u Program rada Skupštine za 2015. godinu uvrsti razmatranje finansijske i materijalne situacije u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Mišljenje Ministarstva zdravstva o inicijativi poslanika Rasima Skomorca da se u Program rada Skupštine za 2015.godinu uvrsti analiza organizacije i statusa privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, kao i analiza finansiranja javnih zdravstvenih ustanova, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-1-34-21946-2/14 od 15.12.2014.godine dato po prijedlozima i mišljenjima JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju
 25. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-1-34-21946-2/14 od 15.12.2014.godine dato po prijedlozima i mišljenjima Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 26. Izjašnjenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-1-34-21946-1-3-1/14 od 18.12.2014. godine, po prijedlogu Grada Zenica broj: 01-49-20099/14 od 02.12.2014. godine, za izradu Programa rada Skupštine za 2015. godinu, koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama, utvrđen Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-02-24778/14 od 11.12.2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 28. Amandman načelnika općine Vareš, na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstva JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona na ime saniranja šteta od poplava nastalih u periodu maj – august 2014.godine na šumskoj infrastrukturi ( šumski putevi, mostovi i vlake );
 30. ZAPISNIK SA 197. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Image
Kontakt forma