Vlada Zeničko-dobojskog kantona

196. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 194. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.12.2014. godine;
 2. Informacija o implementaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Skomorac Rasima u vezi intenziviranja aktivnosti na otvaranju Medicinskog fakulteta u Zenici, broj: 01-34-21946-1-3/14 od 04.12.2014. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Skomorac Rasima u vezi upisa u srednje škole i na fakultete vođeno zahtjevima tržišta rada, broj: 01-34-21946-1-3/14 od 04.12.2014. godine;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate finansijskih sredstava – pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata po Drugom javnom pozivu;
 9. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana kao punomoćnika državnog kapitala za XV Skupštinu privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Rujevica-ušće“ na rijeci Gostović;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Botašnica-ušće“ na rijeci Gostović;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizatorima sajmova poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime sanacije štete u animalnoj proizvodnji nastale kao posljedica poplava – klizišta krajem maja 2014. godine (pilenke i brojleri);
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima na ime premija za uzgoj brojlera;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za otkupljivače jagodičastog voća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za otkupljivače svježeg voća i povrća;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju presadnica povrća;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora sa privrednim društvom „Ocean“ d.o.o. Travnik, za tehničku podršku za Centralizovani obračun i isplatu plaća;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora sa privrednim društvom „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo, za tehničku podršku za trezorski sistem poslovanja;
 22. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Projektne implementacione jedinice (PIU);
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja za potrebe braniteljske populacije;
 24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o efektima uvođenja IP telefonije u organima uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona i zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju ZDK sa Federacijom Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog finansiranja po osnovi IV Stand by aranžmana sa MMF;
 26. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 27. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje izvođenja radova na sanaciji putne infrastrukture i pokretanje poslovnih aktivnosti u MZ Vozuća, općina Zavidovići;
 28. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 29. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 30. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Akt Ministarstva poljoprivrede kojim se dostavlja odgovor upućen Privrednoj komori FBiH u vezi sa problematikom raspodjele sirovina drvoprerađivačima od strane šumsko-priovrednih društava, broj: 05-26-22768-2/14 od 03.12.2014. godine.
 31. ZAPISNIK SA 196. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Image
Kontakt forma