Vlada Zeničko-dobojskog kantona

193. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.11.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 192. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2014. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o Inicijativi zastupnika Meldine Ugarak, broj: 01-02-14827/14., od 23.07.2014. godine, vezane za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi u dijelu koji se odnosi na učenike-djecu sa poteškoćama u razvoju;
 4. Prijedlog Odluke o nadoknadi nastavnih dana koji nisu realizirani u školskoj 2014/2015 godini, zbog posljedica elementarnih nepogoda;
 5. Prijedlog Odluke kojim se odobrava uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju ikonačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Gimnazije „Rizah Odžečkić“, Zavidovići;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu Pedagoga fizičke kulture iz Zenice za organizaciju manifestacije Predškolske sportske igre Zeničko-dobojskog kantona u sklopu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sportskom društvu slijepih i slabovidnih lica Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice za organizaciju turnira u šahu povodom obilježavanja Dana osoba sa invaliditetima;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu, broj: 02-14-26806/13 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14 od 30.01.2014);
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu broj: 02-14-26807/13 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14 od 30.01.2014);
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata otkupljivaču „Frutti-funghi“ export-import d.o.o. iz Visokog na ime isplate poticaja za otkup nekultivisanih šumskih plodova, bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnica;
 14. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice o Inicijativi poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Meldine Ugarak, vezana za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/07 i 13/11) sa Prijedlogom Zaključka.
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje obućara za potrebe Company D&U d.o.o. Visoko;
 16. Izvještaj o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda - pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju građana dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona na ime finansijske pomoći za pokriće troškova redovnih aktivnosti;
 18. Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
  • NSS radnika zaposlenih u zdravstvu BiH OO JU Kantonalna bolnica Zenica od 17.11.2014. godine.
 19. ZAPISNIK SA 193. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Image
Kontakt forma