Vlada Zeničko-dobojskog kantona

190. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 06.11.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 188. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.10.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Službe za zapošljavanje za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačiima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu za 2014. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o provođenju memoranduma sa UNDP;
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcine protiv gripe 2014
 8. Odluka o dodjeli koncesije Kamenolom Crkvice preduzeću KOMGRAD ZE
 9. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa vodnih naknada za 2014 (DODATNI ZAKLJUČAK 09-01)
 10. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Informacija o nabavci opreme Službe za zajedničke poslove, broj: 14-14-50/14 od 27.10.2014. godine
 11. ZAPISNIK SA 190. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

Image
Kontakt forma