Vlada Zeničko-dobojskog kantona

143. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 141. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.12.2013. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 19. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2013. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine;
 4. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava općinama Zenica, Doboj Jug i Olovo za realizaciju projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoline;
 6. Prijedlog  Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju prevoza građana Zenice na izletište Smetovi u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju zahtjeva Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona za korištenje dijela poslovnog prostora Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na ime pomoći za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2013. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” Zenica na ime pomoći za izvođenje neophodnih sanacionih radova na zgradi društva;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj, Parohija Dolačka na ime pomoći za završetak radova na podizanju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Docu, crkvena opština Maglaj;
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava proizvođačima maline na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, borovnice i aronije;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava otkupljivačima na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za otkup jagodičastog voća;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava proizvođačima voća na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada visokostablašica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava otkupljivačima svježeg voća i povrća opća zadruga “Ideal” Visoko, opća zadruga “Bios” PO Visoko i “Omnicommerc” d.o.o. Šije Tešanju na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške otkupljivačima svježeg voća i povrća;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava vlasnicima uginulih životinja na ime isplate naknade štete za naglo uginuće životinja u 2013. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške razvoju Udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju lovstva;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Glinište /Faza III/ Općina Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Glinište /Faza IV/ Općina Tešanj;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Liješnica”/Korak 1. i 2.-Faza I Korak 1.-Faza II/ Općini Maglaj;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama Zeničkoj industriji mlijeka ZIM Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Miji Jozeljiću, vlasniku obrta „Jozeljić“, Oćevije, Vareš;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Draženu Jozeljiću, vlasniku obrta „Stjepeljka“, Oćevije, Vareš;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Gogić Augustu, vlasniku obrta „Gogić“, Oćevije, Vareš;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Vijačkić Alojziju, vlasniku obrta „Vijačkić“ Oćevije, Vareš;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Mehinagić Nešetu, vlasniku obrta “Cipelić” Zavidovići;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Ćorić Mehi-Farma koka nosilja “Poljoprivredna djelatnost” Tešanj;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “Delibašić poliuretani” d.o.o. Kakanj;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “Bositex” d.o.o. Žepče;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “H-aki” d.o.o. Vosoko;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ferijadi Kubat na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, faza-izrada Poslovnog plana;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Makro-drvo” d.o.o. Žepče;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Muzuri” d.o.o. Visoko;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Ugarak-Produkt” d.o.o. Visoko;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Vita-life” d.o.o. Visoko;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Ugarak-produkt” d.o.o. Visoko;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Cromont” d.o.o. Žepče;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “BBB” d.o.o. Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Mramor Prom” d.o.o. Jelah;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “TTI” d.o.o. Zavidovići;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Euroimpex-an” d.o.o. Zavidovići;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Budo exsport” d.o.o. Žepče;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „ED.EN” d.o.o. Visoko;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „Frutti-Funghi” d.o.o. Visoko;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Al-ex” d.o.o. Zenica;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Subašić” d.o.o. Tešanj;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Pero” d.o.o. Zenica;
 49. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Nord-ent” d.o.o. Tešanj;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata-okončan lizing aranžman privrednom subjektu “Inžinjering” d.o.o. Jelah;
 51. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje podsticanja turizma u seoskim domaćinstvima, Josipu Klarić iz Zvijezde, općina Vareš;
 52. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Motelu “Bosnia” Breza;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Javnoj zdravstvenoj ustanovi banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo;
 54. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Društvu sa ograničemon odgovornošću “Dubrovnik” Zenica;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti nestambenog objekta Lemeš Ibrahima u naselju Gračanica, općina Visoko;
 56. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Bitić Almir, općina Visoko;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Durmić Ejub, općina Zenica;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta, Đikić Ekrem, općina Visoko;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv. Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj;
 60. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta džamije Medžlisa Islamske zajednice Visoko;
 61. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta “Firing” d.o.o. Visoko;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja manifestacije „Ponosan sam na svoje oslobodioce“;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja projekta nastavka izgradnje II faze kompleksa centralnog spomen obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata 1992.-1995. godine;
 64. Prijedlog Odluke o preknjiženju ulaganja u zgradu “RMK-prometa” d.o.o. Zenica sa Stručne službe Vlade na Službu za zajedničke poslove;
 65. Prijedlog Odluke o preknjiženju osnivačkog uloga za JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o Zavidovići sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 66. Prijedlog Odluke o preknjiženju zajedničkih ulaganja u sportske objekte sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 67. Prijedlog Odluke o preknjiženju zajedničkih ulaganja u rekonstrukciju stadiona “Bilino polje” sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 68. Prijedlog Zaključka o zaduženju i utvrđivanju stvarnog stanja i prijenosa vlasništva nad stanovima Ul. Aska Borića 27 u Zenici i stambene jedinice u Kaknju;
 69. Analiza stanja računarske opreme softvera i posjedovanja potrebnih licenci za operativni sistem u Kantonalnim organima uprave sa Prijedlogom Zaključka;
 70. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komadanta načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
 71. Prijedlog Zaključka o Inicijativi poslanika Jupić Adnana za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 72. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih sredstava za sufinansiranje Projekata izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu, općina Zavidovići;
 73. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava lokalnim zajednicama na ime implementacije projekata iz poljoprivrede u 2013. godini;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime isplate podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime otkupa svježeg kravljeg mlijeka;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za usluge dizajna, grafičke pripreme i štampanje reklamnog materijala;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava medijima i organizatorima sajmova za medijsko predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženjima i zadrugama poljoprivrednih poizvođača sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 80. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije sa Prijedlogom Zaključka;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja gradskog groblja;
 82. Program o izmjeni Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva za pomoć hitnim i nepredviđenim zahtjevima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 84. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene dijela Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za mjesec decembar 2013. godine;
 85. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Ministarstva finansija broj: 07/02-14-2428-1/13 od 03.12.2013. godine i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj: 10-14-2428-2/13 od 17.12.2013. godine;

142. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 11.12.2013. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 3. Prijedlog izmjena idopuna Zakona izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima za mjesec decembar 2013.godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima  sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 10. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 11. Informacija o postupku davanja saglasnosti na prijedlog Odluke o razvrstavanju javnih cesta FBiH, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 12. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na općinu Vareš;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju dodatnih sredstava za izradu izmjena i dopuna Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava (KOP-a);
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja gradskog groblja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Visoko za sufinansiranje priključka na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad proširenjem vodovoda Gornja Zimča, Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Gračanica općina Visoko za nabavku cijevi za ucjevljenje potoka u sklopu rekonstrukcije puta Sige-Livade;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje nabavke vodovodnog i elektro-materijala za izgradnju vodovoda Trtorići i Opreč, MZ Slivno i MZ Bukvik;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za pomoć u realizaciji projekta „Dogradnja gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projektne dokumentacije  za vodovod u MZ Rujnica;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projektne dokumentacije  za vodovod u MZ Maoča, naselja Dištica, Ivanovići, Maoča i Stipin Han;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Lupoglav III faza, općina Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Matina, općina Žepče;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i sanaciju vodovoda Bejići, Ularice i Makljenovac, općina Usora;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje vodovoda Bistrica, općina Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Smajići, općina Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije Podbriježje, općina Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije Perin Han, općina Zenica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Slapnica, općina Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda za MZ Bilješevo, općina Kakanj;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate poticaja proizvođačima povrća u plastenicima i staklenicima;
 33. Prijedlog Zaključka o isplati poticaja za proizvodnju gljiva preduzeću „BIO ŠAMP“ d.o.o. Tešanj;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja otkupljivačima za otkup svježeg kravljeg mlijeka, u periodu od IV kvartala 2012. godine do kraja III kvartala 2013. godine;
 35. Zaključak o primanju na znanje Ispravka odluke Ustavnog suda BiH broj: AP 1046/11 od 24.10.2013. godine,
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Vitlaci, općina Žepče kao pomoć za nabavku i ugradnju materijala za djelimičnu sanaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže u cilju održivog povratka;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Župi svetog Ilije proroka Novi Šeher-Maglaj, na ime pomoći u sanaciji župne kuće u Novom Šeheru, općina Maglaj, a sa ciljem potpore povratku
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Tadić Iliji povratniku u Osovu, općina Žepče, na ime pomoći za sanaciju stambenog objekta, a sa ciljem potpore povratku
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Svetog Josipa - Caritasu župa zeničkih iz Zenice na ime finansijske podrške za realizaciju projekata u 2013. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta „Kafa sa...“;
 41. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 42. Amandmani I i II Komisije za prostorno uređenje na Prijedlog Zakona o zaštiti od buke, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 43. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije na Radnu verziju Programa rada Vlade za 2014. godinu;
 44. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta ZDK za mjesec decembar 2013. godine, broj: 02-14-26045/13 od 11.12.2013. godine;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za obezbjeđenje autobusa za prijevoz djece iz Zenice tokom zimskog raspusta na izletište Smetovi, zbog situacije proglašenja stanja uzbune zbog aerozagađenja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Ugovora o uslugama tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona, između Zeničko-dobojskog kantona- Ministarstvo finansija i „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo
 47. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-100-020-0947/13 od 28.11.2013. godine, kojim su predloženi načini prevazilaženja administrativnih barijera u poslovanju privrednih društava;

141. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2013. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor za 2013. godinu;
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općinskog vijeća Zenica, broj: 12-02-12607/13 od 05.06.2013. godine;
 7. Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Univerzitet u Zenici za potrebe realizacije EU-Tempus projekta „EQOPP/SMHES“;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Univerzitet u Zenici za realizaciju projekata po Programu za oblast nauke od zančaja za FBiH za 2013. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica za nabavku knjiga za školsku bibilioteku;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kovači“, Kovači, Zavidovići;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme JU Kantonalna bolnica Zenica, Zenica;
 15. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 16. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2011. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanog projekta adaptacije dijela prostora u Institutu „Kemal Kapetanović“, za potrebe Veterinarskog Zavoda-dijagnostički laboratorij;
 18. Prijedlog Zaključka o isplati poticaja otkupljivaču „Frutti-Funghi“ eksport-import d.o.o Visoko, na ime isplate poticaja za otkup nekultivisanih šumskih plodova, bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama Zeničko-dobojskog Kantona, na ime nadoknade za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima borovnice sa području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnice.
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mjesnoj zajednici Hrastuša, općina Žepče, na ime pomoći za opskrbljivanje pet povratničkih domaćinstava pitkom vodom, sa ciljem potpore održivog povratka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih srestava Općini Maglaj, na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Mustafić (Huso) Mehmeda, u naselje Kopice, općina Maglaj;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Meškić (Mustafa) Nermina, u naselje Novi Šeher, općina Maglaj;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mandžuka Refiku, povratniku u Obšenik, općina Žepče, na ime plaćanja priključka obnovljenog stambenog objekta na elektromrežu, a svrhu održivog povratka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Vareš, na ime kupovine solarnih panela i dodatne opreme za snabdijevanje električnom energijom domaćinstva  povratnika Ante Matića, u zaseoku Osredak, MZ Borovica, općina Vareš;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona sredstva, na ime pomoći od značaja radi izmirenja tekućih obaveza i programskih aktivnosti Crvenog križa u 2013. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju stambenog objekta povratnice Mujanović (Mehmed) Munibe, u naselje Straište, općina Maglaj;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava sredstva JU Centru za socijalni rad Maglaj, na ime jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja za mldb. Ismailović Sultan Jasmina raseljene osobe iz Bosanskog Broda i štićenika Dječijeg „Sela mira“ iz Turije;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Maglaj, kao pomoć za finansiranje sanacije i izgradnje putne infrastrukture u povratničkim naseljima Lugovi i Dubrave koja se nalaze na rubnim dijelovima općina Maglaj i Teslić, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na ovo područje;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Pogar, Općina Vareš, kao pomoć za finansiranje sanacije i izgradnje putne infrastrukture u povratničko naselje Pogar, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na ovo područje;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župi bezgrješnog začeća blažene djevice Marije-Vijaka, općina Vareš, na ime pomoći u unutrašnjem uređenju župne crkve u Vijaci, sa ciljem potpore povratku na područje općine Vareš;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župi Svetog Mihovila arkanđela Vareš, općina Vareš, na ime pomoći za obnovu kapele i postavljanje trajne ograde na mjesnom groblju u povratničkom selu Duboštica, sa ciljem potpore povratku na područje općine Vareš;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na ime zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period IV-XII 2013. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Begić (Esada) Dževdeti, udovici umrlog ratnog vojnog invalida i nosioca najvećeg ratnog priznanja Begić Zaima iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rezaković (Mehe) Ševki, demobilisanom braniocu i dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Melisi (Fikreta) Jusufović, djetetu poginulog branioca Jusufović Fikreta iz Zavidovića, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čelebić (Nusreta) Ibrahimu, ratnom vojnom i nvalidu i dobitniku ratnog priznanja iz Visokog, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Maglajlić (Đulage) Ibrahimu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića, na ime sanacije i adaptacije stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čiva (Alije) Sabiru, demobilisanom braniocu i civilnom invalidu iz Breze, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Delić (Sinana) Hajriji, udovici umrlog demobilisanog branioca Delalić Fikreta iz Kakanja, na ime kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Suljaković (Muhameda) Taibu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, na ime kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Tadić (Jakova) Iliji, ratnom vojnom invalidu iz Žepča, na ime sanacije i adaptacije stambenog objekta;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Dedić (Derviša) Enesu, demobilisanom braniocu iz Žepča, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Krdžalić (Avde) Sakibu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, na ime sufinansiranja legalizacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-1428756/12 od 31.12.2012. godine;
 46. Zaključak o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2013. godini Ministarstva za privredu;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime finansijske pomoći;
 48. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za strateško planiranje, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja na harmonizaciji procesa strateškog planiranja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 49. Prijedlog Akcionog plana za strateško planiranje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 50. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Biznis servis centra, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 51. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta-Prečišćeni tekst, broj: 18-34-25802/10 od 29.09.2010. godine, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 52. Prijedlog Odluke o realizaciji prenesenih projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete Programa za 2007. godinu na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Olovo;
 53. Prijedlog Zaključka o dobravanju isplata novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u funkciji proizvodnje hrane na području Zeničko-dobojskog kantona.
 54. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prioriteta u izvršavanju obaveza saTekućeg transfera za Franjevačku gimnaziju“ Visoko, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu
 55. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Kolegija Skupštine broj: 01-01-25765-7/13 od 09.12.2013. godine;
  • Akt Biznis sesrvis centra broj: 19-28-20758-42-2-2/10 od 11.12.2013. godine.

140. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.11.2013. godine;
 2. Zapisnik sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.11.2013. godine;
 3. Zapisnik sa 138. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 02.12.2013. godine;
 4. Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Zaključak o neprihvatanju Inicijative Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10);
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Dokument okvirnog budžeta 2014-2016. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine;
 10. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2013. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju  Centralne  popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara kantonalnih ministarstava, uprava i službi, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 18. Informacija o statusu, radu i aktivnostima udruženja boračke populacije, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Tadić Anti, demobilisanom borcu iz Žepča, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Pobrić Seniji iz Tešnja, porodici umrlog demobilisanog borca Pobrić Fuada, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Informacija o pokrenutim procesima izmjena i dopuna općih akata za visokoškolske ustanove i stepen njihove realizacije sa komparacijom stanja i nivoa primanja sa ostalim univerzitetima, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika JU Univerzitet u Zenici (donacije od pravnih lica);
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika JU Univerzitet u Zenici (donacije od stranih pravnih lica);
 24. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 25. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 26. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 27. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 28. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 29. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 30. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 31. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 32. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2013. godini;
 34. Prijedlog Odluke o privremenom angažovanju finansijskih sredstava;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava UG Muzičkih pedagoga iz Zenice na ime troškova održavanja Svečane akademije povodom 25.11.2013. godine - Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
 36. Prijedlog Zaključka o plaćanju zaostalih obaveza prijevoza učenika do škole u Ponijevu, nastalih u školskoj 2012/2013.godini;
 37. Dopunjeni Prijedlog mjera štednje Radne grupe za reguliranje pitanja prijevoza uposlenika Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o izmirenju sudskog izvršenja po Rješenju Općinskog suda u Zenici, broj: 43 0 Ip 060691 11 Ip od 17.05.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Advokatskog ortačkog društva Janković, Popović & Mitić iz Beograda;
 39. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju na korištenje tri vatrogasna vozila općinama Kakanj, Maglaj i Zenica;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 41. Prijedlog Zakona o zaštiti od buke, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 42. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka,
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju spomen obilježja za civilne žrtve rata Maglaj;
 44. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog dobojskog kantona broj: 02-14-25887/13;
  • Nacrtom Budžeta Zeničko-dobojskog dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Zaključkom o utvrđivanju broj: 02-14-25915/13;
  • Nacrtom Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Zaključkom o utvrđivanju broj: 02-02-25916/13;

139. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.

138. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.12.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.11.2013. godine;
 2. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora JU Đački dom u Zenici;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 10. Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju transfera općini Maglaj iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, na ime sufinansiranja rekonstrukcije vodovoda “Smajlovac” Jablanica;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2013. godini, Ministarstva za privredu;
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-20911/1 od 03.10.2013. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija u nadzornom odboru „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana za punomoćnika državnog kapitala za XVII Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju sredstavima Fonda za zaštitu okoline;
 17. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima Posebnih vodnih naknada;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu praćenja provedbe Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020, broj: 02-34-17061/13 od 07.08.2013. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kanotna, broj: 06/2013 od 26.07.2013. godine;
 20. Prijedlog Rješenje o dopuni Rješenja Vlade o utvrđivanju liste revizora prvostepenih rješenja JU Centara za socijalni rad odnosno nadležnih općinskih službi za upravu, broj:   02-34-22139713 od 17.10.2013. godine;
 21. Prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 22. Program utroška budžetskih sredstava za 2013. godinu, pod nazivom „nabavka opreme“ Službe za zajedničke poslove, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Prijedloga Plana aktivnosti i Programa utroška sredstava za 2013 godinu u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010, ekonomski kod 821500, 821600, 821300, 613400 i 613900 u iznosu od 250,500,00 KM;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i JU Univerzitet u Zenici;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstva za pravosuđe i upravu i korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju u impelementaciji projekta “Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje”;
 27. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane I, II, III, IV i V poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mustafe Spahića, dostavljene aktom broj: 01/02-23523-2/13 od 29.11.2013. godine, podneseni na Prijedlog Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01/02-27-24227-1/13 od 18.11.2013. godine-akt Konkurencijskog vijeća BiH;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija vezan za akt Konkurencijskog vijeća BiH
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Odluka o skraćivanju roka za dostavu Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-5/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija povodom razmatranja dopisa boračkih udruženja;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-21730-4/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija u vezi Informacije o ostvarenim javnim prilivima za period januar-oktobar 2013. godine.
Image
Kontakt forma