Vlada Zeničko-dobojskog kantona

96. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.12.2012.godine i 24. i 31.01.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Zapisnika sa tematskog sastanka održanog na temu „raspodjela sredstava po Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Kantona“ a u vezi implementacije tačke 2. Odluke o integraciji Općine Žepče;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013.godine;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, broj: 129/12 od 10.08.2012.godine;
 7. Informacija Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o objavljenom Javnom pozivu i svim aktivnostima koje su vođene u postupku nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola za prvo polugodište školske 2012/2013.godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za ustanove kulture“;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost“;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Huskanoviću za odbranu doktorske disertacije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Behudinu Bajgoriću za odbranu doktorske disertacije;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nurfetu Aliću za odbranu doktorske disertacije;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vildani Dubravac za odbranu doktorske disertacije;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dubravku Tadiću za odbranu magistarskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medinu Buza za odbranu magistarskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženanu Hadžiću za odbranu magistarskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Armini Babić za odbranu magistarskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Senaidu Boliću za odbranu magistarskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Džananoviću za odbranu magistarskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almini Lisičić-Hedžić za odbranu magistarskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženanu Kaldžiji za odbranu magistarskog rada;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aldinu Kajmakoviću za odbranu magistarskog rada;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muniri Šestić za odbranu magistarskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajdinu Huseinspahiću za odbranu magistarskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ferhatu Bradariću za odbranu magistarskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emiru Skopljaku za odbranu magistarskog rada;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Editi Vuković Antolović za odbranu magistarskog rada;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nini Hasanici za odbranu magistarskog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirnesu Šabanoviću za odbranu magistarskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Murisu Hadžimehiću za odbranu magistarskog rada;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ladi Fejzić za odbranu magistarskog rada;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Asji Fejzić za odbranu magistarskog rada;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Mehanović za odbranu magistarskog rada;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zikretu Mahmutoviću za odbranu magistarskog rada;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahrudinu Habiboviću za odbranu magistarskog rada;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnanu Mešinoviću za odbranu magistarskog rada;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esmiru Bašiću za odbranu magistarskog rada;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ernadu Bešlagiću za odbranu magistarskog rada;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženani Isaković za odbranu magistarskog rada;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehmedu Rahmanoviću za odbranu magistarskog rada;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Draganu Popoviću za odbranu magistarskog rada;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amiru Uzunoviću za odbranu magistarskog rada;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aidi Semić za odbranu magistarskog rada;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amni Semić za odbranu magistarskog rada;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dervišu Sejdiću za odbranu magistarskog rada;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ivani Jozinović za odbranu magistarskog rada;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medini Smaka za odbranu magistarskog rada;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasibu Mujiću za odbranu magistarskog rada;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ismaru Begagiću za odbranu magistarskog rada;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suvadu Kesiću za odbranu magistarskog rada;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću za odbranu magistarskog rada;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nairi Jusufović za odbranu magistarskog rada;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Belmi Softić za odbranu magistarskog rada;
 62. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, Žepče;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rimokatoličkom župnom uredu Bezgrešno začeće  Crkvice, Zenica, kao pomoć u finansiranju radova na rekonstrukciji i obnovi župne kuće;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rimokatoličkom župnom uredu Župa Svetog Ivana Krstitelja, općina Tešanj,  kao pomoć u finansiranju radova na uređenju dvorišta župne crkve;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Humanitarno-kulturnoj udruzi „Kraljica Katarina“  općina Teslić, kao pomoć za socijalno ugrožene povratnike na prostoru općine Teslić, sa ciljem pružanja potpore povratku na ovo područje;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD „Slovo o Žepču“ iz Žepča u sklopu novogodišnjih praznika, sa ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime plaćanja troškova nabavke građevinskog materijala za dovršetak kuće Dreno Mije, povratnika u naselje Gornja Borovica;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta Fermić Hasije, povratnika u Novi Šeher, općina Maglaj;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta Merković Duška, povratnika u Bakotiće, općina Maglaj;
 70. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime subvencioniranja troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“/Faza II-Korak 2.
 71. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu “Budo-Export“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda PK FSC CoC;
 72. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava obrtniku Lepir Neziru, vlasniku obrta „Lepir“ iz Zenice na ime subvencioniranja investicija kod obrta;
 73. Informacija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i stav po aktu IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka (napomena: Zahtjevi IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka Ministarstva za privredu sadržani u materijalu 95.sjednice Vlade, pod tačkom 12);
 74. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Aktom Načelnika Općine Maglaj kojim se traži pomoć u sanaciji stambenih objekata građana oštećenih usljed djelovanja klizišta;
  • Zahtjevom Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom Ministarstvu finansija, vezan za iznalaženje mogućnosti za doznačavanje grant sredstava Zeničko-dobojskog kantonu;
  • Odgovor Federalnog Ministarstva finansija na podneseni zahtjev za odobravanje dijela sredstava Zeničko-dobojskom kantonu po osnovu IV Stand-by aranžmana MMF-a.
 75. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 76. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija;
 77. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj;
 78. Prijedlog Zaključka o imenovanju Enise Serdarević za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 79. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27320/12 od 07.12.2012. godine;
 80. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Mandura Ivici koordinatoru u JU „Dom penzionera“ da u pravnom prometu sa trećim licima štiti interese osnivača;
 81. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-24571/12 od 09.11.2012. godine;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Marinku (Marinka) Jukiću iz Žepča, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mehi (Derviša) Burekoviću iz Zenice, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, na ime pomoći u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Nurki (Rasima) Žeriću iz Zenice, udovici poginulog branioca Halida Žerića, na ime pomoći u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Seadu (Zeira) Popržanoviću, demobiliziranom branitelju iz Tešnja, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Munibu (Ahmeta) Ogriću, demobiliziranom branitelju iz Tešnja, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Đulagi (Avde) Mahmutoviću, 100% ratnom vojnom invalidu iz Breze, na ime pomoći u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnog vojnog invalida;

8. vanredna sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.12.2012.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka kojim Vlada podržava inicijativu Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona da se Zeničko-dobojskom kantonu opredijele dio sredstava od doznačenog iznosa od MMF-a

9. vanredna sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2012.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana IV. na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

95. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27. i 31.12.2012.godine i 11. i 24.01.2013.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.11., 07. i 13.12.2012.godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 07.12.2012. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13 i 14.12.2012. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 94. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.12.2012. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 6. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 17.12.2012. godine;
 6. Verifikacija Zapisnika sa 7. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.12.2012. godine;
 7. Verifikacija Zapisnika sa 8. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 24.12.2012. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kantonalnoj organizaciji Crvenog križa i Kantonalnoj organizaciji Crvenog polumjeseca na ime pomoći za sprovođenje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juni-novembar 2012.godine;
 11. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine;
 12. Zahtjevi IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka Ministarstva za privredu
 13. Prijedlog Rješenja o produženju mandata na kraći period članovima Nadzornog odbora u privrednom društvu „rmk promet“ d.d. Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog  Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, zakazanu za srijedu 09.01.2013. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o zaduženju za izradu Analize o mogućnostima za formiranje lagera-prodajnih mjesta drvnih sortimenata;
 17. Informacija o načinu rješavanja problematike privrednog društva „ŽGP“ d.d. Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku i ugradnju montažnih drvenih objekata i izgradnju ulaznog objekta prema tunela „Ravne“ općina Visoko;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava općini Visoko na ime sufinansiranja projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „MPM“ d.o.o. Vareš na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Salkić“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Mepromex“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Budo Exsport“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu Pekara „Nova“ iz Zenice vlasnika Jasmina Derviševića iz Zenice na ime subveniconiranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti;
 25. Prijedlog Zaključka kojim se Upravi i Nadzornom odboru JP „Šumsko-privredno-društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, nalaže usklađivanje člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa Zakonom o javnim preduzećima u Fereraciji Bosne i Hercegovine i Statutom društva;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja Kantonalnom pravobranilaštvu za zaključenje sudske nagodbe sa „Mapex“ d.d. Maglaj za izmirenje duga po osnovu koncesione naknade za crpljenje prirodne i mineralne vode na izvorištu „Omerdino polje“ općina Maglaj;
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije, broj: 02-25-16495/04 od 08.05.2004.godine,
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje sajmova iz oblasti poljoprivrede;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje sajmova u oblasti poljoprivrede;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja ovaca i goveda seropozitivnih na uzročnike zarazne bolesti Bruceloze i uništavanja pčelinjih društava oboljelih od zarazne bolesti Američke kuge pčela;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima gljiva sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju gljiva;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju maline;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime naknade štete za naglo uginuće životinja u 2012.godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate podrške za držanje krava u laktaciji;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvođače konzumnih jaja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za vlasnike registriranih krava za proizvodnju mlijeka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko i Preduzeću „Madi“ d.o.o. Tešanj ime podrške  prerađivačima za otkup pilećeg mesa-brojlera;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za I kvartal 2012.godine;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za II kvartal 2012.godine;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za III kvartal 2012.godine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime otkupa kravljeg mlijeka u periodu od IV kvartala 2011.godine do kraja III kvartala 2012.godine.
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za prerađivače mlijeka koji su vršili otkup kravljeg mlijeka u periodu od IV kvartala 2011.godine do kraja III kvartala 2012.godine.
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke antidekubitalnih jastuka za potrebe 47 RVI paraplegičara za područja Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejadu (Latifa) Vukoviću iz Zenice, 100%-om ratnom vojnom invalidu II grupe, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Izudinu iz Zenice, demobilisanom borcu dobitniku najvećeg priznanja „Zlatni ljiljan“, na ime pomoći pri stambenom zbrinjavanju;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aiši Kepić, majci poginulog branioca Irfana Kepića, te Amelu i Nerminu Kepiću, demobilisanim braniocima i braći poginulog branioca Irfana Kepića iz Maglaja koji su u stanju socijalne potrebe, na ime kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom penzionera“ Zenica na ime uplate osnovnog kapitala;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći u sufinansiranju projekta „Solidarnost na djelu“-pomoć za stotinu siromašnih porodica sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice, na ime učešća u snošenju dodatnih troškova za početak rada Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Bistrica, općina Žepče na ime finansiranja rekonstrukcije vodovoda „Rijeka“ u naselju Bistrica, općina Žepče;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Papratnica, općina Žepče na ime pomoći za završetak radova na izgradnji mjesnog vodovoda i kanalizacije za naselje Šećin Han, općina Žepče, u cilju potpore povratku na područje općine Žepče;
 53. Prijedlog  Zaključka o odobravanju sredstava MZ Duboštica, općina Vareš na ime pomoći za rekonstrukciju mosta u povratničkom naselju Duboštica, općina Vareš;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa iz Zavidovića na ime pomoći u sanaciji župne crkve sv. Josipa u Zavidovićima;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ime pomoći u obnovi džamije Ferhadija u Banja Luci;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Izvršni odbor Medžlisa IZ Zenica, na ime pomoći u obnovi vakufskog stana za potrebe džemata Kočeva, u cilju potpore povratku na područje općine Zenica;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Cvrk Fadilu na ime pomoći za ugradnju doniranog građevisnkog materijala za obnovu ratom porušenog stambenog objekta sa ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za stanovanje i konačnog povratkana prijeratnu adresu;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Panić Nevenke i sina Panić Sretena u naselju Bakotići, općina Maglaj;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NK „Vareš“ iz Vareša na ime pomoći pri realizaciji projekta za sanaciju travnjaka stadiona NK „Vareš“ iz Vareša;
 60. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-34-18391/12 od 26.07.2012.godine;
 61. Prijedlog  Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 62. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izdavanje naloga za isplatu sredstava po osnovu Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za sport“ za 2012.godinu;
 63. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Polić Fuada za direktora Mješovite srednje škole u Zavidovićima;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alibegoviću Senadu na ime sufinansiranja troškova učešća na Meetings of national contacts u Kortjirku, Belgija;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alajbegoviću Jasminu na ime sufinansiranja troškova učešća na 7. međunarodnom kongresu studenata medicine u Novom Sadu;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. Šestić Ladi na ime sufinansiranja troškova štampanja knjige „Forme s nastavkom-ing u engleskom tehničkom registru i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom/hrvatskom/srpskom“;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini „Bobovac“, Čatići-Kakanj, na ime sufinansiranja dijela troškova organizacije 13. Smotre folklora „Dani kraljice Katarine“;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime sufinansiranja troškova za organizaciju 16. Bajramskog malonogometnog turnira;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi SV. Josipa iz Zenice na ime sufinansiranja troškova za organizaciju Božičnog malonogometnog turnira;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amelu Krivdiću za odbranu magistarskog rada;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Dajić za odbranu magistarskog rada;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrudinu Mahmiću za odbranu magistarskog rada;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Midhatu R. Omeroviću za odbranu magistarskog rada;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Smailbegoviću  za odbranu magistarskog rada;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tajibu Babiću za odbranu magistarskog rada;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajri Torlaku za odbranu magistarskog rada;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnanu Mujezinović za odbranu magistarskog rada;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahrudinu Čolaković za odbranu magistarskog rada;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mersihi Škrgić za odbranu magistarskog rada;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Erminu Mašić za odbranu magistarskog rada;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fadilu Merdiću za odbranu magistarskog rada;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Anidi Merdan za odbranu magistarskog rada;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harisu Husremoviću za odbranu magistarskog rada;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harunu Šestiću za odbranu magistarskog rada;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hazimu Pašaliću za odbranu magistarskog rada;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ismetu Kalči za odbranu magistarskog rada;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harunu Kahvedžiću za odbranu magistarskog rada;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Kulović za odbranu magistarskog rada;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elviri Hedžić za odbranu magistarskog rada;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Bedak za odbranu magistarskog rada;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aldiani Nuhanović za odbranu magistarskog rada;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnani Šabani za odbranu magistarskog rada;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirnesu Telalović za odbranu magistarskog rada;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lejli Alić za odbranu magistarskog rada;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nermani Bajramović-Nišić za odbranu magistarskog rada;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću za odbranu magistarskog rada;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Diani Štimljanin-Koldžo za odbranu magistarskog rada;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amiru Halepa za odbranu magistarskog rada;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kemalu Kriviću za odbranu magistarskog rada;
 100. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
 101. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Senaida Begića za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu;
 102. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Stručne službe Općine Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 103. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Udruženja građana „Forum građana Visoko“ za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 104. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 105. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata izjašnjenje resornih ministarstava na Prijedlog Udruženja građana Kinološki klub „Pas“ Tešanj za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 106. Zaključak o neprihvatanju Amandman I Čajlaković Asima, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 107. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I i II Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 108. Zaključak o utvrđivanju Amandmana Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 109. Amandman I. poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona gospodina Senada Karavdića, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.
 110. Amandmani I-XXVI Kluba poslanika SDA, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 111. Amandmani I-V Kluba poslanika SDA, na prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 112. Informacija o stanju i funkcionisanju medija, sa prijedlogom zaključka,
 113. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima,
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Vareš kao pomoć za rekonstrukciju područne škole u MZ Ravne, općina Vareš,
 115. Prijedlog zaključka o odobravanju novčanih sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Visoko – Izvršni odbor,
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huseinbašić Salihu, RVI 50% VII grupe iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljaković Ameli, djetetu poginulog borca i djetetu bez oba roditelja iz Maglaja, radi kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimović Amiri, udovici umrlog demobilisanog borca iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurtić Hajrudinu, ocu poginulog borca iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 120. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 121. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Lepir Neziru, vlasniku obrta „Lepir“ iz Zenice, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 122. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Sigma-Prom“ d.o.o. Jelah Tešanj, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 123. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27308/12 od 07.12.2012. godine;
 124. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na poziciji „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“
 125. Prijedlog Zaključka davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“
 126. Informacija o izdavanju ličnih dokumenata za period 2003-2012, sa Prijedlogom Zaključka;
 127. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 128. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD „Krivaja“ Zavidovići na ime finansijske pomoći za organizaciju festivala „Raspjevana jesen“;
 129. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu - Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija;
 130. Zaključak kojim se vrši izmjena Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-11958-1/12 od 23.05.2012. godine;
 131. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime uplate zdravstvenog osiguranja neosiguranih lica čiji je obveznik uplate Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo za boračka pitanja;
 132. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih RVI u svrhu realizacije projekta nabavke Braillevih pomagala za slijepe RVI I grupe;
 133. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-jug u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje spomen-obilježja „Groblje tenkova“;
 134. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-23935/12 od 31.10. 2012. godine;
 135. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Kantonalnog pravobranilaštva broj: 02-1-34-26760-1712 od 17.12.2012.godine, pod nazivom Provjera obračuna uvećanja plaće po osnovu minulog rada,
  • aktom Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-1-02-27824/12 od 07.12.2012.godine pod nazivom Urgencija u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

94. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.12.2012.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite na području kantona
 2. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Analize efekata realizacije poticaja za period 2005-2011. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o podržavanju Inicijative Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona za usmjeravanje prikupljenih sredstava za sanaciju, konzervaciju i restauraciju Mauzoleja na Starom gradu Bobovac;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „HidroRing“ d.o.o. Tešanj;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijski kredit privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijski kredit privrednom društvu „MEDENA COMMMERCE“ d.o.o. Tešanj;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda CE privrednom društvu „Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti obrtniku Kubat Emiru iz Kaknja, vlasniku PO „HUREM“;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-22251/12 od 11.10.2012. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Žerić Nafiji, majci poginulog branioca, raseljenom licu i licu u stanju socijalne potrebe iz Mrkonjić Grada, RS, u svrhu rekonstrukcije stambene jedinice i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Krista kralja, Cer, općina Doboj, Derventa, na ime pomoći u obnovi porušene crkve, sa ciljem potpore povratku na ovo područje;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini i parohiji u Zenici, na ime pomoći u obnovi Sabornog hrama, sa ciljem potpore povratku u općinu Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Franjevačkom samostanu Sv Ivana Krstitelja, na ime pomoći u sanaciji crkve, sa ciljem potpore povratku na područje općine Kakanj;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini „Bobovac“ Ćatići Kakanj, na ime pomoći u organizaciji kulturne manifestacije „Dani kraljice Katarine“ u Kraljevoj Sutjesci, sa ciljem potpore povratku na područje općine Kakanj;
 18. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-22722-1/12 od 25.10.2012. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija broj: 07/02-14-1713-1/12 od 19.11.2012. godine, datog na akte Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Zahtjev za naknadu štete na osobnom vozilu zastupnika Ive Tadića, broj: 02-1-14-24329/12 od 09.11.2012.godine, saMišljenjem Kantonalnog pravobranilaštva broj: M-91/12 od 10.12.2012. godine
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini - Odboru za međureligijsku saradnju u Zenici na ime pomoći za održavanje kulturno-molitvenog programa „U duhu Asiza“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Fudbalski klub „Zanatlija“ Visoko na ime finansijske pomoći za postavljanje reflektora na fudbalskom terenu;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava AIESEC LC Zenica na ime finansijske pomoći za odlazak Brljavac Sania na godišnju konferenciju u Cluj, Rumunija;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku četiri profesionalna usisivača za potrebe održavanja higijene u kantonalnim organima uprave;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ureda premijera;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku, ugradnju i uvezivanje u postojeći sistem za registraciju radnog vremena Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju Željke Marković-Sekulić na mjesto direktora Službe za zajedničke poslove;
 28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Zaključkom o davanju saglasnosti;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Protokola o načinu izmirenja naknada nastalih iz osnova izgradnje Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva u Zenici;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Zapisnikom o izvršenoj reviziji poslovanja JZU Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti Zenica, broj: MF:07-04/15-02/12 MŠ.MS od 28.11.2012.godine;
  • Akt Minstarstva finansija - plaćanje nematerijalne štete po odlukama Ustavnog suda, broj: 07/02-14-12456-1/12 od 28.11.2012.godine;
  • Disciplinska prijava protiv direktorice Kantonalne uprave za šumarstvo, broj: 06-10-469/12 od 12.12.2012. godine;
  • Ponuda Agencije za promotivne usluge „www.visoko.co.ba„ za oglašavanje čestitki i drugih objava na njihovom portalu, broj: 02-1-49-27354/12 od 14.12.2012. godine


93. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13. i 14.12.2012.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.11.2012. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 90. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 22.11.2012. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 5. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.12.2012. godine;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstva unutrašnjih poslova i Kantonalne uprave civilne zaštite na tekst Prednacrta Zakona o pomoći na cesti, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Informacija Interresorne radne grupe radi sprovođenja Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-9599/12 od 18.04.2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 12. Prijedlog Zaključka o izjašnjavanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona o ponudi Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica broj: 06-20245/12 od 23.11.2012.godine u pogledu obračuna kamata;
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-42-23554/12 i 02-14--23555/12 od 29.10.2012. godine, 02-14-24562/12, 02-14-24563/12 i 02-14-24565/12 od 05.11.2012. godine i 02-14-24568/12 od 09.11.2012. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Secom“ d.o.o. Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „RM-LH“ d.o.o. Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „TISAKOMERC“ d.o.o. Žepče;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom obrtu „Hamlet“ vl. Omanović Ahmeta iz Visokog;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda privrednom društvu „PROGRAD“ d.o.o. Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu Company „JUSUF-BEJ“ d.o.o. Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Semić“ d.o.o. Visoko;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijske kredite privrednom društvu „CarTrim“ d.o.o. Žepče;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijske kredite privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj;
 24. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Žepče na ime subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Polja“ /Faza II -  Korak2/;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Vareš za izgradnju drvene brvnare „Suvenirnica“ na kraljevsko gradu Bobovcu, općina Vareš;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Fejzić Jasminu iz Zenice za pripremu i realizaciju Projekta izvedbe srednjovjekovnog katapulta i Povelje Kulina bana u cilju unapređenja turističke ponude;
 27. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-24569/12 od 09.11.2012. godine;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju „Asocijacija organskih proizvođača u Zeničko-dobojskom kantonu“ za pripremu i realizaciju Sajma organske proizvodnje „OPPEN'S Zenica 2012“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava veterinarskim stanicama na ime podrške za poslove kandidiranja steonih junica za kantonalnu premiju;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kusur Muharemu, demobilisanom braniocu iz Tešnja, radi sanacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić Mirsadi i Ameru, udovici i sinu poginulog branioca iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-25902/12 od 22.11.2012. godine;
 33. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona o reprogramu obaveza nastalih po osnovu III. Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
Image
Kontakt forma