Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Pregled materijala sa 102. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.12.2008. godine

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova;
 2. Odluka o odobravanju sredstava  privrednom društvu „Algoja“  d.o.o. Tešanj za 2008. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću „Alpina-bromy“ d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Auto centar Ganjgo“ d.o.o. Doboj-Jug na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom  po  međunarodnom standardu  EN ISO 9001:2000;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Damirex“ d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu sistema upravljanja kvalitetom HACCP Codex Alimentarius;
 6. Odluka o odobravanju sredstava  „Damirex“ d.o.o. Zenicana ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Euroimpex- an“  d.o.o. Zavidovići za 2008. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Ganjgo line“ d.o.o. Doboj-Jug, na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Ganjgo petrol“ d.o.o. Doboj Jug, na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 10. Odluka o odobravanju sredstava Skopljak Salki vlasniku SZ „Metalska radnja“, Tešanjka - općina Usora na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 11. Odluka o odobravanju sredstava JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica kao pomoć od značaja za rad ustanove u početnoj godini osnivanja;
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Ssamplast“d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat;
 13. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu unutar budžetskih korisnika;
 14. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike u kantonalnim i općinskim organima;
 15. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora Agencije za privatizaciju o utvrdjivanju naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora;
 16. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 17. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne skole “Kovači” Zavidovići;
 18. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje stručne škole Zavidovići;
 19. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Uprave “rmk promet” d.d. Zenica;
 20. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana 1, 2, 3 i 4 na Prijedlog Zakona o predškolstvu i obrazovanju, Jasmina Smailbegovića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za nabavku mehanizacije;
 22. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za nabavku plastenika i staklenika;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Arnaut Vahidu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Adnanu Bašić, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Kaknja, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Kaknju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Delahmet Nihadu ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Zenice, za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Elviru Faljić, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera na uzročnika zarazne bolesti Bruceloza i Američke kuge pčela;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava „Graforad“ Zenica na ime sufinansiranja dijela troškova štampanja knjige „Osnove tehnologija i menadžmenta u zdravstvu“, autora prof. dr. sci. Darka Petkovića i mr. sci. Suada Sivića;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Hajdić, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Feridu Hajdić, demobilisanom braniocu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Vahdetu Hajdić, demobilisanom braniocu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Ifi Ibišević, udovici poginulog branioca iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Hamdiji Ibrahimović, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Zavidovića, za potrebe kupovine stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Imamović, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici BiH, Muftijstvo Zenica na ime pomoći za saniranje porušenih vjerskih objekata;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Kamerić, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Zenice, za potrebe kupovine stana u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u drugom polugodištu 2008. godine;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Zekiji Karabegović, udovici poginulog branioca iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Salihu Mahmić, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zenice, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Mehi Mejrić,  ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Maglaja, za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekt, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Minex trade“ d.o.o. Zenica na ime sufinansiranja dijela troškova izdavanja knjige „Terapija identiteta“, autora Tuce Predraga;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Muhsinu Spahiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Šefiki Muratović, udovici poginulog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Nedžadu Čabrić, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” i ratnom vojnom invalidu iz Doboj Juga, za adaptaciju i prilagođavanje stambenog objekta, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova za priključenja stambenog objekta Dević Luce na električnu mrežu;
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za obnovu stambenog objekta Kehić Nijaza;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime kupovine 28 stambenih jedinica u Lukovu Polju, za potrebe članova boračke populacije;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Nusretu Pjanić, ratnom vojnog invalidu 100% I grupe i dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zenice,  za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Zaključak o odobravanju sredstava RTV “Zenica” na ime usluga snimanja sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u 2008. godini;
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Šaćiri Delić, udovici poginulog branioca iz Tešnja, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Tešnju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Salihu (Meho) Mulić, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Tešnja, za potrebe izgradnje stambenog objekta-kuće u Tešnju, Ulica Senada Hodžića bb, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona za potrebe adaptacije i plaćanja kupljenog stambenog objekta u Zenici;
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Fadilu  Smajić,  ratnom vojnog invalidu 100% I grupe iz Zenice, za potrebe kupovine stana u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava štampariji „Fojnica“ d.o.o. Fojnica na ime otkupa primjeraka knjige „Organizovanje kao menadžerska funkcija“, autora doc. dr. Rifata Đogića;
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona za Humanitarni koncert s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za liječenje mldb.Vedada Hodžića i Dragana Milkovića;
 56. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona na ime organizacije X. novogodišnjeg koncerta;
 57. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime naknade za izvršene usluge eutanazije seropozitivnih grla na zarazne bolesti;
 58. Zaključak o odobravanju sredstava za sufinansiranje izrade studije „Idejno rješenje vodosnabdijevanja sa analizom mogućnosti priključenja naselja zapadnog dijela općine Visoko na Međuopćinski vodovodni sistem Fojnica-Kiseljak;
 59. Zaključak o preusmjeravanju sredstava iz Programa za zdravstvenu zaštitu životinja Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 60. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine, Sejada Zaimovića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 61. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
 62. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa na I godinu II. ciklusa na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 63. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine na fakultetima Univerziteta u Zenici;
 64. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o usvajanju Elaborata o organizovanju II. ciklusa na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 65. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka broj: 02-14-22854/08 od 25.06.2008. godine (karantin za životinje);
 66. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2008. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“;
 67. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2008. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, pozicija "Subvencije - veterinarstvo";
 68. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provođenju Prostornog plana Zeničko- dobojskog kantona za period od 20 godina;
 69. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009.-2029. godina);
 70. Zaključak o zaduženjima ministarstava povodom isplata naknade za rad članovima komisija.

Pregled materijala sa 101. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.12.2008. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu;
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu.

Pregled materijala sa 100. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 18.12.2008. godine

 1. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2008. godinu – vlastiti prihodi;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću „Algoja“ d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstava Čajić Senadu i ostalim pronalazačima Gračić Fikretu i Bradarić Asimu iz Maglaja na ime realizacije patenta pod nazivom „Aparat za duplo savijanje naljepnica na dnu vreće“;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Kalim“d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Vita“ d.o.o Zenicana ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Biznis servis centar;
 8. Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje kontrolu izrade i implementacije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Džemal Bijedić” Tešanj;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Stručne industrijske škole Zenica;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Mješovite srednje škole Maglaj;
 13. Zaključak o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika na Skupštini JP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 14. Zaključak o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi zadataka postavljenih od nadležnih državnih organa u vezi Standarda zaštite na lokacijama i preporuka za rad službenika nadležnih organa u prostorima poštanskih operatera (CIPS);
 15. Zaključak o Mišljenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi inicijative poslanika Rame Isaka za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Bašić Dalili iz Visokog za odbranu magistarskog rada;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Ćatić Jasminu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Čoloman Šukriji iz Živkovića, općina Zenica na ime premije za proizvodnju kozjeg mlijeka;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Delić Nihadu ratnom vojnom invalidu 20% i civilnom invalidu 100% I grupe-kvadriplegičar iz Zenice, za potrebe adaptacije i sanacije stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Evropski pokret u BiH Zenica na ime finansijske podrške za realizaciju projekata  “Mapa puta”  i “Mladi u procesu evropskih integracija”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime provođenja naređenih mjera za suzbijanje zarazne bolesti Bruceloza;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Fejzić Nerminu iz Visokog kao pomoć u završetku kuće devastirane klizištem;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava grupi zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina Vareš na ime pomoći socijalno-zaštitnog karaktera;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava HKD “Napredak” Zenica na ime održavanja malonogometnog božićnog turnira “Zenica 2008”;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava “Intertours” d.o.o. iz Zenice - PJ Direkcija regionalnog radijskog festivala Zenica na ime generalnog pokroviteljstva za međunarodni Regionalni radijski i Euro pop festival “Zenica 2008.”;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu “Maglaj” iz Maglaja, na ime finansijske pomoći radi organizacije parovnog i pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine u kuglanju za juniore i kadete;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Mahmutović Nedžadu, demobilisanom pripadniku OS R Bosne i Hercegovine iz Zavidovića, na ime uplate dijela troškova - participacije operativnog zahvata na srcu u KCU u Sarajevu;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Mijić Marinki iz Žepča kao pomoć za kupovinu psa vodića za slijepe;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Safić Adilu iz kolektivnog smještaja “Radakovo” Zenica na ime plaćanja naknada za gradnju stambenog objekta;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Šahi Vrabac, udovici poginulog branioca iz Zavidovića, za potrebe kupovine stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu demobilisanih boraca Zeničko-dobojskog kantona za provođenje redovnih aktivnosti;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Sijerkić Emini, udovici umrlog demobilisanog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Sinanović Mevli, udovici umrlog demobilisanog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime isplate naknade za poslove kandidiranja i obrade zahtjeva za kantonalnu premiju za uzgoj steonih junica;
 35. Zaključak o prihvatanju izmjena Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 36. Zaključak o usvajanju Informacije i davanju saglasnosti za zaključenje ugovora Ministarstvu unutrašnjih poslova o izdavanju ličnih dokumenata (CIPS);
 37. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine;
 38. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 39. Zaključak o zaduženjima povodom Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine;
 40. Zaključak o zaključivanju Ugovora sa “Oracle” BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezoru;
 41. Zaključak odobravanje sredstava udruženjima poljoprivednih proizvođača sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u provođenju aktivnosti udruženja;
 42. Zaključk o odobravanju sredstava JU Elektroprivreda BiH “Elektroistribucija” Zenica, za plaćanje naknade priključenje na niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu stambenog objekta Jozić Ivice, povratnika u Zenicu, Gornja Vraca, Perin Han.

Pregled materijala sa 99. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.12.2008. godine

 1. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Mehmeda Bradarića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II i III na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Pere Jukića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I II i III na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnsotima, Rame Pivića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Zaključak o prihvatanju Amandmana 1 na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Suada Agića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Zaključak o prihvatanju Amandmana I do XIII na prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Zaključak o prihvatanju Prijedloga dopuna na prijedlog Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Pregled materijala sa 98. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.12.2008. godine

 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Heibel Technoplast“ d.o.o. Tešanj na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Fadilu Musaefendiću  iz Maglaja na ime na ime  poticaja za dodjelu patentnog rješenja pod nazivom „termodinamički pogonski motor“;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću preduzeću „Ogrić – Metal Ing“ d.o.o. Usora na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Euroimpex An” d.o.o.  Zavidovići na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 5. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Euroimpex An” d.o.o.  Zavidovići na ime na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NEN-EN-ISO 9001:2000;
 6. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu „Multiteh“ d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu «Subašić» d.o.o. Tešanj na ime  regresiranja kamata na investicijske kredite za 2008. godinu;
 8. Rješenje o razrješenju predsjednika Školskog odbora Prve osnovne škoole Zavidovići;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za nabavku mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana zaštite održavanja i rekonstrukcije cesta za 2008. godinu;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole “Stjepana Radića” Žabljak, Usora;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Ahmet Muradbegović” iz Zenice;
 13. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Zenici;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole “Mustafa Mulić” u Tešnju;
 15. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija - Nabavka opreme i ekonomski kod  821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,  pod nazivom Program kapitalnih ulaganja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2008. godinu, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 16. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja proizvođačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za zasnivanje plantažnih zasada borovnice na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za otkup mlijeka u 2008. godini;
 19. Zaključak o odobravanju isplate Veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja za finansiranje mliječnih kartona;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi Tarabar iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu “Bosnia Folk” iz Zenice na ime organizacije festivala “Folk interfest Zenica 2008”;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Biznis Monitor” za realizaciju projekta “Program medijske prezentacije Plana upravljanja otpadom”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Dabić Dragici iz Žepča na ime ugradnje građevinskog materijala;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Delić Hadinu iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Đenani Mustafić iz Zenice kao pomoć za nastavak postdiplomskog studija;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu historičara Zenica za organizaciju simpozija “Identitet i globalizacija”;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Huseinspahić Avdi iz Zenice, demobilisanom braniocu, na ime sanacije stambenog objekta;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JP RTV Zenica za realizaciju projekta “Eko kviz”;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Mešić Aliji iz Olova, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava MNK “Drugari” iz Zenice na ime pomoći za takmičenje u ligi malog nogometa “BiH 2008/09”;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Muratović Feridu, ratnom vojnom invalidu iz Olova, na ime adaptacije i sanacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova ugradnje građevinskog materijala za Kajinić Ivana iz naselja Bobare, općini Tešanj;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj za obnovu stambenog objekta Zuban Delvi iz Višegrada;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Plivačkom klubu “Željezara Zenica” iz Zenice na ime organizacije plivačkog mitinga “Orka”;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Sadiji Hadžiabdić, demobilisanom braniocu, iz Olova na ime adaptacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Sadiković Zijadu, ratnom vojnom invalidu iz Olova, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Modno plesni klub “Fashion” iz Zenice za organizaciju “8. Zenica fashion weekend”;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Zlatanu Alispahiću na ime realizacije projekta “Novo lice Zenice”;
 39. Zaključak o odobravanju sredstva Fahrudinu Muratoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 40. Zaključak o odobravanju sredstva Kenanu Rizviću iz Visokog za odbranu magistarskog rada;
 41. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih osoba i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 42. Zaključak o vraćanju na doradu tačke Prijedlog Zaključka o prihvatanju Analize stanja u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnosti unapređivanja stanja.

Pregled materijala sa 97. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.12.2008. godine

 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Euroagent” d.o.o. Maglajna ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 2. Odluka o odobravanju sredstava poticaja inovatoru Dragi Ćosiću iz Usore na ime  poticaja  za dodjelu patenta za pronalazak pod nazivom „specijalni alati (usnici) za proizvodnju saćaste termoizolacione i izolacione zvučne blok opeke “;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Elan-Ross“ d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NEN-EN-ISO 9001:2000;
 4. Odluka o odobravanju sredstva Kantonalnoj bolnici Zenica za refundiranje troškova izrade projektne dokumentacije energetskog i centralnog operativnog kompleksa Kantonalne bolnice Zenica;
 5. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica;
 6. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Hasan Kikić” Solun, Olovo;
 7. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica;
 8. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica;
 9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Olovo;
 10. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Hasan Kikić” Solun, Olovo;
 11. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica;
 12. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Prve osnovne škole Maglaj;
 13. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica;
 14. Zaključak o odobravanju isplate mljekarama na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 15. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima iindustrijskog krompira sa području Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvodnju krompira;
 16. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgoj brojlera;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Bekiru i Almiru Odobašić iz Žepča, djecu demobilisanog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera na uzročnika zarazne bolesti Bruceloza;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Institutu za privredni inžinjering Zenica na ime organizacije 6. skupa “Kvalitet 2009”;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Kadić Hamdiji iz Zenice na ime kupovine invalidskih kolica za dijete;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Kavaz Sinanu iz Zenice na ime kupovine ortopedskih kolica na električni pogon;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Lagarija Salki, raseljenom licu iz Foče, na ime adaptacije stambenog objekta;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava prerađivačima šampinjona na ime poticaja za prerađivačke kapacitete u otkupu i preradi gljiva-šampinjona na području Zeničko-dobojskog kantona, za prerađivače gljiva-šampinjona;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Rahmanovic Salimu iz Maglaja, RVI 80%, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Semiru Kapetanović iz Zavidovića, djetetu branioca, za nastavak liječenja u inostranstvu;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Topčić Emiru iz Maglaja, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Varivoda Andriji, povratniku u Tešanj, na ime ugradnje građevinskog materijala;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava za kupovinu motornih sanki za snijeg za opremanje službi Kantonalne uprave za civilnu zaštitu;
 29. Zaključak o prijenosu prava na korištenje automobila “Škoda Octavia” sa Službe za zajedničke poslove na Univerzitet u Zenici;
 30. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Arnaut Vahidu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, na ime izgradnje stambenog objekta u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 31. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Adnanu iz Kaknja, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe i dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime izgradnje stambenog objekta u Kaknju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Delahmet Nihadu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe i dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime adaptacije i prilagođavanja vlastitog stambenog objekta u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 33. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Faljić Elviru iz Zavidovića, dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime izgradnje stambenog objekta u Zavidoviću, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 34. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Hajdić Edinu iz Maglaja, ratnom vojnom invalidu, na ime kupovine stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 35. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Hajdić Feridu iz Maglaja, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 36. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Hajdić Vahdetu iz Maglaja, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 37. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Ibišević Ifi, udovici poginulog branioca iz Maglaja, na ime kupovine stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 38. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimović Hamdiji iz Zavidovića, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 39. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Edinu iz Zavidovića, dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime izgradnje stambenog objekta u Zavidoviću, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 40. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Kamerić Amiru iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, na ime kupovine stana u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 41. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Karabegović Zekiji, udovici poginulog branioca iz Maglaja, na ime kupovine stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 42. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Salihu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 60%, na ime izgradnje stambenog objekta u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 43. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mejrić Mehi iz Maglaja, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe, na ime adaptacije i prilagođavanja vlastitog stambenog objekta u Maglaju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 44. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Mulić Salihu iz Tešnja, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe, na ime kupovine stambenog objekta u Tešnju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 45. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Šefiki, udovici poginulog branioca iz Zavidovića, na ime izgradnje stambenog objekta u Zavidoviću, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 46. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu kupovine 28 stambenih jedinica u naselju Lukovo Polje, Zenica, prema Protokolu broj: 13-23-12145/07 od 21.05.2007. godine zaključenom između Ministarstva za boračka pitanja i Općine Zenica;
 47. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Pjanić Nusretu iz Zenice, dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime adaptacije i prilagođavanja vlastitog stambenog objekta u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 48. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Fadilu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe, na ime kupovine stana u Zenici, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 49. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona na ime adaptacije i plaćanja kupljenog stana u Zenici;
 50. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Čabrić Nedžadu iz Doboj-Juga, ratnom vojnom invalidu i dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime adaptacije i prilagođavanja stambenog objekta u Doboj-Jugu, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 51. Zaključak o skidanju radi dorade Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava Šaćiri Delić, udovici poginulog branioca iz Tešnja, na ime izgradnje stambenog objekta u Tešnju, sa ciljem stambenog zbrinjavanja.
Image
Kontakt forma