123. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.09.2021. godine

07 Okt 2021
778 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola, Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure prestanka Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine- krečnjaka sa koncesionarom „AMINA-TRADE“ d.o.o. Sarajevo;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „Natron“ d.d. Maglaj za imenovanje direktora privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 8. Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Tešanj, na ime učešća u sufinansiranju završetka sanacije porodičnog stambenog objekta raseljenog lica Kasumović Esme, općina Tešanj, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Tešanj;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Prijedlog Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, između Federalnog ministarstva finansija i Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2021. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma