125. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

12 Okt 2021
1203 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 125. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.10.2021. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 38. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.08.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 124. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.10.2021. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o odbijanju Inicijative Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići od 26.06.2020. godine i dopune Inicijative od 27.04.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period VII – IX mjesec 2021. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-12970/21 od 23.09.2021.godine;
 6. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost za imenovanje direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2020/2021. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kovači“ Kovači, Zavidovići;   
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje ruda obojenih metala na lokalitetu „Saski do“, Općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje visina premije za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, Oćinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva, uposlenika u obrazovanju i Ministarstva unutrašnjih poslova.

PREMIJER po ovlaštenju

Spahija Kozlić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma