120. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.09.2021. godine

16 Sep 2021
667 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 119. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.09.2021. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, vezano za podnesenu poslaničku inicijativu Rame Isaka, za donošenje Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, po skraćenom postupku, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekata JU Osnovne škole „9. septembar“ Tešanj;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekata izgradnje školskog objekta JU Osnovna škola „Žepče“ i školske sale JU Osnovne škole „Abduvehab Ilhamija“;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje školske sale JU Osnovne škole „Fra Ivana Frane Jukića“ Usora;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje objekta JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja projekata izgradnje objekta vanjskih bazena na termalnu vodu;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u okviru dodatnog finansiranja za projekat „Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH“ za 2021. godinu, koji će se finansirati sredstvima KfW-a (Njemačke razvojne banke);
 13. Mišljenje Ministarstva za privredu na Prednacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu/gospodarstvo za period I – VI godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti;
 17. Informacija o koncesijama na vodama za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke kojom se dobrava isplata sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 19. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2021. godine;
 20. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 22. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju korištenja sredstava “Tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period;
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, na kraći period;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju povremene komisije za izbor Upravnog odbora JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica i člana Upravnog odbora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, predstavnika Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj, predstavnika Ministarstva zdravstva;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju povremene komisije za izbor Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor i nominiranje člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, predstavnika Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju povremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi iz ultrazvučne dijagnostike;
 36. Zaključak o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju povremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje djelatnosti u privatnoj praksi iz opće stomatologije;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 38. Prijedlog Odluke o raspodjela sporednih potraživanja (zakonska zatezna kamata) uplaćenih po presudi Općinskog suda Sarajevo broj: 65 0 Ps 136193 19 Ps 2 od 28.02.2019. godine;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstava namjenjenih za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 40. Zaključak o prihvatanju mišljenja Ureda premijera i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, po Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (investicioni grant iz regionalnog programa za energetsku efikasnost za zapadni Balkan (REEP)) za projekat poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica;
 42. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 05.09.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma