98. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

17 Mar 2021
3337 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 98. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.03.2021. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 97. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.03.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta;
 3. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po Zahtjevu Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za Autentičnim tumačenjem člana 90. Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- decembar po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- decembar u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Amelu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 16. Prijedlog Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Zeničko-dobojski kanton.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma