46. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

28 Feb 2020
3426 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 46. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.03.2020. godine (utorak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 20.02.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.02.2020. godine;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Rješanja o ocjeni policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, za rad i postignute rezultate rada u 2019. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina - Ponijevo, općina Žepče;
 17. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2020. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Prva gimnazija Zenica, na lični zahtjev;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, iz reda lokalne zajednice, na lični zahtjev;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 29. Prijedlog Zaključka o poništavanju i ponovnom oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera, za radnike JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Akcionog plana transformacije JU „Dom porodica“ Zenica za period 2020-2024. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske pomoći za održavanje sjednice Upravnog odbora i izvještajne sjednice Skupštine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih sportista u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime finansijske podrške za socijalno uključivanje gluhih i nagluhih osoba i učašća u sportskim aktivnostima;
 36. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite, za period januar-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Program utroška sredstava iz Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 400, analitički konto 821 411, pozicija “Nabavka robnih rezervi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 41. Program utroška budžetskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 42. Plan javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma