41. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.01.2020. godine

27 Feb 2020
3413 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 23.01.2020. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Grada Zenica-Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o prijedlogu Stručne službe Gradskog vijeća Zenica da se u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu uvrsti prijedlog JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica za donošenje Zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica za izmjenu i dopunu Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi pojedincima -Tekući transfer za stipendiranje studenata“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju Godišnjeg Plana aktivnosti Poslovne jedinice Spomenik prirode „Tajan“ za 2020. godinu i Godišnjeg Plana finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode „Tajan“ za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica po Informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 11-Ap-29/19-I-117/19, broj: 11-Ap-32/19-I-119/19, broj: 11-Ap-27/19-I-113/19, broj: 11-Ap-30/19-I-112/19, broj: 11-AP-19/19 i Ap-26-I-103/19;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje stalno sredstvo Ministarstva unutrašnjih poslova, Putničko motorno vozilo marke VW Passat, registarskih oznaka 766-E-935, boja crna, broj motora: BKP300987, broj šasije: WVWZZZ3CZ89000262, godina proizvodnje 2008. Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2020. godine;
 12. Program utroška sredstava od koncesija u razdjelu 18 - Ministarstvo za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti, subanalitika IAD002-Realizacija projekata Vlade koje se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu “Natron” d.d. Maglaj koji se imenuju na kraći period;
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 4. vanrednu Skuštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj, zakazanu za 13.02.2020. godine;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, ekonomski kod 615200, pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“ i ekonomski kod 821500, pozicija „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2020.godine;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška u razdjelu 22 - sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlgom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlgom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-decembar 2020. godine;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, sredstva uplaćena od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica, zbog isteka mandata;
 25. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma