45. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

21 Feb 2020
3486 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 45. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.02.2020. godine (ponedjeljak) u 1030 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.02.2020. godine;
  2. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2019. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
  3. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
  4. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 - Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
  5. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednika u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime finansijske pomoći za finansiranje projekata Udruženja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma