Pregled materijala sa 37. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 29.09.2011. godine

14 Okt 2011
24584 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za pravosuđe i upravu da sačini ogledni primjerak internog akta ministarstava kojim će se definisati odgovornosti za planiranje i stvaranje obaveza u okviru odobrenog budžeta, međusobni odnosi i odgovornosti svih pojedinačnih radnih mjesta, u smislu dosljedne primjene Zakona o trezoru u Fedraciji Bosne i Hercegovine, i Uputstva o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog Računa Trezora i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj.02-14-22304/11 od 25.08.2011. godine
 3. Zaključak kojim se utvrđuje da svaki nalog za službeno putovanje sekretara i državnih službenika Biznis servis centra Zeničko-dobojskog kantona, potpisuje Premijer Zeničko-dobojskog kantona, neovisno od toga da li se putovanje obavlja po nalogu Vlade Zeničko-dobojskog kantona ili iz djelokruga rada Biznis servis centra.
 4. Zaključak o utvrđivanju  Nacrta Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 5. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu sa Izvještajem o poslovanju Univeziteta u Zenici u 2010. godini
 6. Zakjučak o odobravanju novčanih sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica za pripremu i izdavanje specijalnog izdanja lista „Naša riječ“ koje će prezentirati Zeničko-dobojski kanton tokom 18. Generalnog bh sajma ZEPS 2011
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom CIG021:2009, EN10024:1995, privrednom subjektu „ZE-STEEL“ d.o.o. Zenica
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, obrtničkoj radnji „Pekara Delibašić“ Kakanj
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju proizvoda od mesa  „ADO“ Olovo, vlasništvo Memagić Nihada
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju računara i periferne opreme „BH com“ Zenica, vlasništvo Huseinspahić Dževada
 11. Zaključak o odobravanju isplate drugog dijela ugovorenih sredstava za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava veterinarskim stanicama na ime poticaja za podršku u finansiranju mliječnih kartona za I. Kvartal 2011. godine
 13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava veterinarskim stanicama na ime poticaja za podršku u finansiranju mliječnih kartona za II. Kvartal 2011. godine
 14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog dijagnostičkog ispitivanja svih konja na zaraznu bolest IAK u 2011. godini
 16. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Hajder Elmiru iz Zavidovića na ime snošenja dijela troškova za liječenje malodobne kćerke
 17. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Dervišaj Senadu iz Zenice kao pomoć od značaja za poboljšanje uslova stanovanja
 18. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet u Zenici
 19. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 20. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
 21. Zaključak o vraćanju na doradu predlagaču tačka dnevnog reda  "Prijedlog Zaključka o usvajanju Program utroška sredstava za podršku radio-stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona", Ureda premijera
 22. Zaključak o vraćanju na doradu predlagaču tačka dnevnog reda "Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava Općini Vareš za opremanje prodavnice „Narodni dućan“, Ureda premijera
 23. Zaključak o vraćanju na doradu predlagaču tačka dnevnog reda  "Prijedlog Zaključka o odobravanju Studije za potrebna investiciona ulaganja u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju na području Zeničko-dobojskog kantona", Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma