179. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.02.2019. godine

05 Apr 2019
6496 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
 2. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka,
 5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2018. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 11. Prijedlog Rješenja o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma