157. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.08.2018. godine

02 Nov 2018
14942 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po Zahtjevu doc.dr. Isaković Suvada, predsjednika Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici, za Autentičnim tumačenjem člana 86. stav 1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15);
 3. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj AP-1100/16 od 17.07.2018. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade kantonalnim organima;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec august 2018. godine;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za period januar- juni 2018. godine Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš“ Vareš;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Visoko“ Visoko;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja otklanjanja štetnih posljedica nastalih elementarnim nepogodama na školskim objektima JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj i JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu sufinansiranja projekta nabavke opreme za Sportsku dvoranu Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja projekta restauracije nacionalnog spomenika Stara džamija – Rujnica, općina Zavidovići;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Franjevačkom samostanu Kraljeva Sutjeska za sufinansiranje organizacije koncerta Bartolomeja Stankovića u povodu Svjetskog dana muzike;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Čolaković Fahrudinu da zaključi ugovor o doniranju robot-liftera nabavljenog u postupku javne nabavke, po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-11559/15 od 20.05.2015. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije - paraplegičarima;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – nabavke i kupovine implantata kardioverter defibrilatora;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karić Emsudinu, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – nabavke i kupovine implantata kardioverter defibrilatora sa elektrodama i uvodnicom;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za zaključenje ugovora sa Općinom Vareš o prenosu sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja vodovoda Pogar - III faza“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika „Biznis centar“ Jelah, Tešanj za finansiranje sajma iz oblasti poljoprivrede;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Agro Liješnica“ Maglaj na ime podrške razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona za pomoć pri organizaciji takmičenja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Sameli iz Zenice kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za nabavku citostatika za potrebe liječenje njenog supruga Grahić Esada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Zenica, na ime finansijske pomoći za realizaciju 6. likovne kolonije „Stara Bosna“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Moto klub „Kondor“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za realizaciju manifestacije „Motorijada (moto susreti) - Zenica 2018“;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske pomoći za nabavku neophodne opreme;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Bosna“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za pokriće troškova poslovanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju mladih „Rečeno-učinjeno Dictum-factum“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta „EX-FILES: Maglaj kakvog smo voljeli“;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” iz Zenice na ime finansijske pomoći za projekat “Filozofska misao u Bosni i Hercegovini”.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma