154. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.08.2018. godine

28 Avg 2018
17103 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Prečišćeni tekst;
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za prvo polugodište 2018. godine;
 3. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar – juni 2018. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj: AP 4521/17 od 19.06.2018. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj AP 4117/17 od 05.07.2018. godine;
 7. Akcioni plan aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih i vremenski okvir za njihovu realizaciju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izmjenu Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 10. Prijedlog Odluke o subvencioniranju povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine “druge vrste objekata za smještaj”, ”ugostiteljske usluge u domaćinstvu” i ”ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu” i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje projekata komora i udruženja iz oblasti privrede;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih programu podrške razvoju konkurentnosti privrede, investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete i patenti;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-34-4303/18 od 07.08.2018. godine;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Olovo“, Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Vareš Majdan“ Vareš;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini;
 22. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni 2018. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 24. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za prvo polugodište 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora „Budućnost-ZA“ iz Zavidovića za plaćanje troškova prevoza do Sarajeva radi učešća u trci “Šetnjom za ozdravljenje 30.09.2018. godine“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZE-DO kantona u svrhu sufinansiranja obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida u 2018. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći u voćarskoj proizvodnji;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Poljoprivrednom obrtu “Behlulović“ vlasnice Behlulović Hate iz Olova, na ime pomoći u poljoprivrednoj proizvodnji;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Čelik“ iz Zenice za pokriće troškova poslovanja;
 30. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje sanacije i asfaltiranja dionice puta „Oruče-Bistrica“ (P13-P60) u MZ Oruče, općina Maglaj s ciljem potpore održivom povratku;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma