152. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.07.2018. godine

25 Jul 2018
17438 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 151. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.07.2018. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti;
 3. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline na podnesenu Inicijativu poslanika Ismeta Sarajlića, za izmjene i dopune Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na podnesenu Inicijativu poslanika Senada Trake, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor (regres) za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu Komisije za Program javnih investicija za period januar-juni 2018. godine;
 7. Nacrt Programa javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2019. – 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na proširenom istražno-eksploatacijskom prostoru ležišta „Crkvice-Kamenolom“;
 9. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za XIX redovnu Skupštinu PD TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, zakazanu za 31.07.2018. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Prva osnovna škola Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanju direktora JU Osnovne škole „Vozuća“ Zavidovići;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Vareš“ Vareš;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2018”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Sv. Ane-Radunice, Žepče za pokrivanje dijela troškova obnove župne crkve;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnoj zadruzi „Eko Tvrtkovac“ Zenica za implementaciju projekta „Proizvodnja prirodnog soka od voća i povrća“;
 18. Polugodišnji Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2018. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Polugodišnji Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Polugodišnji Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Polugodišnji Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kanotna broj: 02-14-10512/18 od 22.06.2018. godine;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje prekvalifikacije, dokvalifikacije i zapošljavanja kroz realizaciju projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu-II faza“;
 24. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Kakanj za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda-UNDP za sufinansiranje projekta „Oporavak od poplava-intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi“;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja infrastrukturnih projekata na području Općine Tešanj, put Koprivice-Oruče i put Tugavići-Ripna“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice za postignute rezultate na Međunarodnim takmičenjima u 2018. godini.
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenica u akademskoj 2018/2019. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elmini Zulfić, majci Ismaila iz Zenice za postignute rezultate na regionalnom prvenstvu za invalidne osobe u plivanju i kao podstrek za buduće rezultate.
 30. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma