123. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.12.2017.godine

16 Feb 2018
20445 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine, sa Zaključkom o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnost na tekst Prijedloga Ugovora između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o otvaranju namjenskog računa u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine i određivanju ovlaštenih potpisnika naloga platnih transakcija;
 5. Program utroška sredstava – Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Miroslav Krleža“ Zenica;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovne muzičke škole „Avdo Smajlović“ Visoko;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za 2017. godinu – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva u 2017. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima ovčjeg mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za otkupljenu količinu ovčjeg mlijeka u periodu januar-septembar 2017. godine;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime refundacije troškova za isplaćene naknade za mrtvozorstvo u 2016. godini;
 19. Prijedlog Zaključak o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2017. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Tekući transfer za sport“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahla, na ime novčane pomoći za izgradnju tribina na igralištu „Rosulje“ u Buzić Mahali.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma