118. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.11.2017.godine

11 Dec 2017
21247 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.11.2017. godine;
 2. Amandman I na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Apelacija- 4488/14;
 5. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije;
 6. Strategija za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju;
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, sredstva uplaćena od strane donatora Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, sredstva uplaćena od strane donatora VIK d.o.o. Zenica i Glovis d.o.o. Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za učestvovanje u projektu „Energetske efikasnosti u BiH“ za Federaciju BiH za 2018. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za korištenje kancelarijskog prostora u zgradi bivšeg „RMK Inžinjeringa“, za potrebe rada Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju “Spektar” iz Žepča, na ime sufinansiranja projekta “Sevdah se vraća u grad”;
 13. Prijedlog Zaključka o Izjašnjenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12/08-34-13360-2-4/17 od 22.11.2017. godine dato po prijedlozima i mišljenju Općinskog vijeća Visoko za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 14. Prijedlog Zaključka o Izjašnjenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj:12-1-34-13360-2-5/17 od 22.11.2017.godine dato po prijedlogu Grada Zenica-Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o Izjašnjenju Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 06/02-34-13360-2-5/17 od 21.11.2017. godine, dato po prijedlogu Općinskog načelnika Zavidovići - Kabinet općinskog načelnika, broj: 02/1-05-5/17-AP-24 od 18.10.2017 godine, za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 16. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskogkantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu, Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnoj saradnji Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta na nivou FBiH;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za otkupljenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2017. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za prerađenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2017. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, na ime pomoći od značaja za organizaciju svečane sjednice povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembar 2017.godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” iz Zenice, na ime finansijske pomoći za objavljivanje prvog broja časopisa;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma