117. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.11.2017.godine

11 Dec 2017
20849 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 113. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 10.10.2017. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 114. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.10.2017. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.10.2017. godine;
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o neprihvatanju poslaničke inicijativa Amila Buljubašića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kojom se predlaže donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
 8. Informacija o o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Odluke o prihvatanju sudjelovanja u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2017. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka građevina“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem JU Centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu u razdjelu 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: “Transferi pojedincima”;
 15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona kao dodatno učešće Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva u 2017. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kantonalnom udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “Dlan” Zenica za sufinansiranje projekta snimanja dokumentarnog filma “S ponosom naprijed”;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju troškova organizacije poslovnih zona;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Zenica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Druga gimnazija u Zenici;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ „9. septembar“ Medakovo, Tešanj o ustupanju dijela školskog zemljišta na korištenje Mjesnoj zajednici Trepče za izgradnju igrališta za sport i rekreaciju;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Begov Han“ u Begovom Hanu, u općini Žepče za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza na relaciji Donja Golubinja-Želeća-Rakovica (područna škola), do završetka nastavne 2017/2018 godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Evropski parlament mladih u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva za sufinansiranje organiziranja takmičenja u govorništvu za srednjoškolce i studente u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje organizacije Tradicionalnog novogodišnjeg koncerta;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tešanj za sufinansiranje dijela projekta sanacije, renoviranja i živopisa oltarskog dijela hrama Presvete Bogorodice u Tešnju;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registriranu ovčarsku i kozju proizvodnju za 2017. g;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava udruženjima pčelara sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške projektima u pčelarstvu za 2017. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom udruženju „Bijeli dvor–Ak saray“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za održavanje jubilarnog desetog festivala poji se održava u Kaknju;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine-Omladinski hor iz Zenice na ime finansijske pomoći za iznajmljivanje ozvučenja za Svečanu akademiju povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
 33. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma