Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije

15 Avg 2017
11233 puta

Novi Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije formiran je rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-13430/18 od 31.08.2018.godine. U Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, na prijedlog rukovodioca institucija u kojima su zaposleni, imenovani su:

 1. Meliha Omerspahić, Ministarstvo za pravosuđe i upravu, predsjednik;
 2. Zlata Marjanović, Kantonalno pravobranilaštvo, član;
 3. Maid Pračić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, član;
 4. Berjana Ačkar, Sekretarijat za zakonodavstvo, član
 5. Esad Delibašić član iz reda akadameske zajednice
 6. Nermin Kadribašić, iz nevladinog sektora, član i
 7. Anela Huseinspahić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, član

Nadležnosti Tima:

 • analizira istraživanja Sektora za upravu i provođenje strategije za borbu protiv korupcije u svrhu izrade Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije, te drugih politika za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i o uočenim pojavama izvještava Vladu Kantona;
 • izrada i predlaganje Vladi Kantona Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije;,
 • analizira, predlaže mjere i daje druge upute za razvoj i ažuriranje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, primjenjuje odluke i iskustva proizašle iz međunarodnih normi i standarda;
 • redovno prati implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za protiv korupcije;
 • samostalno izrađuje i predlaže Vladi i resornom ministarstvu metodologije u implementaciji Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije kao i jedinstvene metodologije i smjernice za izradu planova integriteta, operativnih planova i pruža stručnu pomoć svim javnim institucijama u njihovom provođenju;
 • predlaže i nadzire provođenje propisa i smjernica za politiku upravljanja sukobom interesa u javnim institucijama;
 • predlaže izmjene i nadzire provođenje propisa iz oblasti javnih nabavki u javnim institucijama;
 • predlaže izmjene i nadzire provođenje propisa iz oblasti slobode pristupa informacijama u javnim institucijama;
 • predlaže izmjene i nadzire provođenje propisa iz oblasti zaštite prijavitelja korupcije;
 • predlaže izmjene i nadzire provođenje propisa iz oblasti poticaja, subvencija, donacija i pomoći od strane javnih institucijama;
 • predlaže izmjene i nadzire provođenje procjene uticaja propisa na korupciju u javnim institucijama, organizuje, planira i usmjerava obavljanje poslova u vezi sa nadzorom i procjenom provođenja strategija, i daje prijedlog mjera za prevazilaženje uočenih rizika i problema, sačinjava periodične izvještaje o statusu provođenja i
 • ostvaruje saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i kooridinaciju borbe protiv korupcije, međunarodnim institucijama, akademskom zajednicom, privatnim i nevladinim sektorom i inicira donošenje akata za provođenje saradnje.

Stupanjem na snagu gore navedenog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju Tima Vlade eničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 11/16, 13/16 i 13/17).

Snimi dodatak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma