81. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2016.godine

20 Jan 2017
22077 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaklučka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni - pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o podnesenoj Inicijativi poslanica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Selvedine Sarajlić-Spahić i Emire Drnda-Čičeklić, o pokretanju procedure pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na pristupanje potpisivanju Ugovora o pravima i obavezama ugovornih strana u vezi sa pružanjem usluga dnevnog zbrinjavanja djece i odraslih osoba s posebnim potrebama u Zenici;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška obilježavanju 29.oktobra – Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za Centralnu BiH;
 8. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme muznih grla;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva organizatorima sajmova i izložbi za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 10. Prijedlog Odluke u uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinuza budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije u Tešnju, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza do završetka tekuće 2016/2017 godine, za 72 učenika;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskoj biblioteci Kakanj za sufinansiranje organizacije stručnog skupa na temu restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o isplati novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona da zaključi Ugovor o zakupu parking prostora za službene potrebe Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona“ sa JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju UO ZZO ZDK;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma