33. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.11.2015.godine

30 Nov 2015
24965 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2015. godine;
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli sportskih-privrednih lovišta na području Zeničko-dobojskog kanotna u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za isplatu proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika na izradi žičanih formi električnih instalacija za potrebe kompanije Excel Assemblies d.o.o. Maglaj“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, kao pomoć od značaja za organizaciju svečane sjednice povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembar 2015. godine;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Maglaj;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Opšte mašinstvo s promjenom naziva studija;
 15. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Odluka Senata Univerziteta u Zenici o inoviranju nastavnih planova i programa;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Franjevačkom samostanu “Sv. Ivana Krstitelja” Kraljeva Sutjeska, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta ugradnje sistema protuprovalne dojave u samostanu;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Zeničko-dobojskog kantona da sa “Iriškić” d.o.o. Tešanj, zaključi sudsku nagodbu radi isplate duga na ime koncesione naknade po osnovu Ugovora o koncesiji za crpljenje prirodne vode sa izvorišta “Jezeračka Rijeka;
 18. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove broj: 18-34-18330/15 od 30.10.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanjeZeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma