30. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.10.2015.godine

15 Okt 2015
26464 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.09.2015. godine;
 2. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti Prostornog plana općine Visoko (2014.-2034.) sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona (2009.-2029.), sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po Inicijativi zastupnika Adela Sinanovića, broj: 10-38-17000/15 od 11.09.2015. godine, za izmjenu planova i programa za osnovnu i srednju školu iz 1995. godine i uvrštavanje inženjera nemetalnih materijala u iste sa ostalim strukama, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Tempo-sport“ iz Zenice, na ime pomoći za organizaciju Drugog malonogometnog memorijalnog turnira „Harun Mujkić“;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-6166 od 30.07.2014. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju obrazloženja specifičnosti rada komisija organizovanih u Ministarstvu zdravstva; (DODATNI ZAKLJUČAK 12-1)
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Vareš – kupovina stambenog objekta;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Vareš – izgradnja stambenog objekta;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrišimović Ahmedu, demobilisanom braniocu iz Vareša za stambeno zbrinjavanje putem legalizacije stambenog objekta;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Visoko – izgradnja stambenog objekta;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Visoko – izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kardaš Kemalu, RVI 90% i nosiocu najvišeg ratnog odlikovanja „Zlatni ljiljan“ iz Visokog za stambeno zbrinjavanje - prilagođavanje stambenog objekta;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Raifi, članu porodice poginulog branioca iz Visokog za stambeno zbrinjavanje;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Usora – izgradnja stambenog objekta;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Usora – izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Žepče – kupovina stambenog objekta;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Žepče – izgradnja stambenog objekta;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići – kupovina stambenog objekta;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići – izgradnja stambenog objekta;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Zahidu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića za stambeno zbrinjavanje – izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta;
 27. Izvještaj Komisije o postupku javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojsjkog kantona i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT2 otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja
  Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade za 2015. godinu;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju kandidata za interne auditore;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu Napredak, Podružnica Zavidovići na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinasiranju završetka Projekta uvođenje instalacija centralnog grijanja u zgradi Hrvatskog doma u Zavidovićima;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica:
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva pripadnicima Alpinističkog tima specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime nagrade za iskazanu hrabrost prilikom spašavanja Almira Mujkanovića iz Zenice;

ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma