26. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.09.2015.godine

25 Sep 2015
10663 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana održane 27.08.2015. godine;
 2. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini;
 3. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 04-1)
 5. Informacija o reviziji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora kantonalnih zdravstvenih ustanova i visine naknada za predsjednika i članove upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2015. godine;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanje sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo, uplaćena sredstva od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu za utvrđivanje visine naknade troškova polaganja stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne spreme u Zeničko-dobojskom kantonu i visine naknade za komisiju;
 11. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2014/2015 godini;
 14. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Almedina Aliefendića broj: 01-38-15084/15 od 31.07.2015. godine, vezanu za mogućnost odobravanja naknadnog roka za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2015/2016 godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi-Prijedlogu zastupnika Samira Lemeša, broj: 01-38-15217/15. od 04.08.2015. godine, vezanu za formiranje elektronskog registra nastavnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi-Prijedlogu zastupnika Hašima Mujanovića, broj: 01/02-02-15078/15. od 30.07.2015. godine, vezanu za donošenje Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine Vareš, Breza, Olovo, Visoko, Kakanj, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Doboj-Jug i Tešanj, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje muzičke škole Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za period I-VI 2015. godine Ministarstva za privredu;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I-VI 2015. godine Ministarstva za privredu;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za period I-VI 2015. godine Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime premije za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima;
 24. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava OPPPUZ „Bios“ po Visoko na ime isplate premije za proizvodnju presadnica povrća;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime troškova održavanja programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje učešća privrednih subjekata na 22. Generalnom BH sajmu ZEPS 2015.

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma