Pregled materijala sa 203. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.12.2010. godine

07 Jan 2011
25836 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2011.godine
 2. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje ZDK za 2011. godinu
 3. Zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite
 4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2010. godinu
 5. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak kojim se predlaže Kolegiju Skupštine ZDK da obezbijedi prisustvo načelnika općina sa područja ZDK na sjednici Skupštine na kojoj će se  razmatrati Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi
 7. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona na prenos vlasništva nad vrijednosnim papirima preduzeća „Autotrans“ d.d. Vareš, na Vladu Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak kojim se zadužuje Sekretarijat za zakonodavstvo i druge službe da  daju mišljenje o opravdanosti predloženog materijala vezanog za "Autotrans"  d.d. Vareš
 9. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da pristupi potpisivanju i ovjeri Anexa Sporazuma o plaćanju duga sa Općinom Breza, broj 01/2-14-2324/08 od 15.08.2008. godine
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Borac“ iz Tetova na ime pomoći za osiguranje minimalnih uslova za obnovu rada kluba
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Modno-plesni klub „Fashion“ iz Zenice na ime pomoći za organizaciju modne manifestacije „9. Zenica fashion weekend“
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Aiši Softić na ime otkupa knjiga
 13. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Odluke o prenosu okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina, zaključenih shodno Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, usvojenog za 2008. godinu
 14. Zaključak o dopuni Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2010. godinu“
 15. Zaključak o dopuni Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“
 16. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju izgradnje kanalizacije Potklečje, općina Zavidovići
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za dogradnju gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice, općina Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko na ime podrške za otkup brojlera
 19. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške registriranim farmama za proizvodnju kravljeg mlijeka
 20. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima za otkup svježeg voća i povrća
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Zenica, na ime pomoći u organizovanju 6. Međunarodne izložbe sitnih životinja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Zepolj“ Zenica, na ime pomoći u organizovanju „2. sajma poljoprivrede Zepolj svome gradu“
 23. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od celijakije „Leptirići“ Zenica kao pomoć za izvršenje programskih aktivnosti u 2010. godini
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Đurein Cvijeti, povratnici u općinu Žepče, za troškove sahrane i prijevoza tijela tragično preminulog supruga Đurein Milana, iz Republike Slovenije u Žepče
 26. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Pržići, općina Vareš, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju rekonstrukcije puta u povratničkom naselju Brezik, MZ Pržići, općina Vareš, sa ciljem podrške održivog povratka
 27. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš na ime nabavke građevinskog materijala i pokrivanja stambene zgrade u ulici Jušići S-27 općina Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava novoosnovanoj Udruzi „Kulin Ban“ Čatići, Kaknj, na ime podrške u ostvarivanju programskih ciljeva, sa akcentom na pružanju podrške reseljenim licima i povratnicima u ostvarivanju ljudskih prava
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Jaganjac Zumreti iz Zenice kao pomoć za troškove liječenja
 30. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko kao pomoć za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga korisnika prava socijalne zaštite
 31. Zaključak o odobravanju sredstava općini Žepče kao pomoć u sufinansiranju sanacije krova na zgradi Centra za socijalni rad Žepče
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Jurčević Gordani iz Tešnja kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Elektroprivredi BiH, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, za izmirenje troškova JU „Dom penzionera“ za novembar i decembar 2010. godine
 34. Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, prikupljenim u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve
 35. Odluka o davanju saglasnosti da se predložena rashodovana oprema sa redovnim godišnjim popisom na dan 31.12.2009. godine trajno rashoduje
 36. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle“ BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kultutu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Transfer drugim nivoima vlasti“
 38. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica
 39. Rješenje o izmjeni Rješenja konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „21. mart“ Matuzići, Doboj-Jug
 40. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juli-decembar 2010. godine
 42. Zaključak o davanju ovlaštenja Azizu Brotlija, ministru Ministarstva unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svojstvu prodavca zaključi, potpiše i ovjeri Ugovor o kupoprodaji stana u Varešu, ulica Nikovac broj 50, II sprat, stan broj 18, dodijeljen policijskom službeniku Gondžo Sakibu, Ministarstva unutrašnjih poslova kao nosioca prava raspolaganja
 43. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Kantonalnog suda u Zenici
 44. Odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta za 2010. godinu između budžetskih korisnika
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji "Zeleni okoliš" za pomoć u realizaciji programskih ciljeva

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma