Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 101. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.12.2008. godine

07 Jan 2011
21081 puta
  1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu;
  2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu.