18. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.07.2015.godine

10 Avg 2015
9468 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.07.2015. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Izvještaj o poslovanju JP Šumsko-privredno društvo d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih neseća o procjeni šteta na području Zeničko-dobojskog kantona, uzrokovane prirodnom nesrećom-poplavama i klizištima u vremenu od 15.05.2014. do 20.08.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 6. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama;
 7. Prijedlog Zaključka o dodjeli Gradu Zenica raspoloživih količina dizel goriva, na ime interventnog angažovanja mehanizacije na lokalitetu MZ Topčić Polje Zenica;
 8. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.- 2018. godine sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Informacija o mugućnostima saniranja akumuliranog deficita Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo finansija;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo finansija za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Prve gimnazije u Zenici;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“, Visoko;
 16. Prijedlog Zaključka o Mišljenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi poslanika Midhata Delića, broj: 10-02-12172-1/15, od 16.06.2015. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini za pokrivanje dijela troškova obnove fasade na svetosavsko-parohijskom domu u Maglaju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Invalidskom odbojkaškom klubu „Zavidovići“ iz Zavidovića za organizaciju međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci pod nazivom „Zavidovići open 2015“;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Košarkaškom klubu „Kengur“ iz Zenice za organizaciju turnira za mlade selekcije košarkaša pod nazivom „Kengur kup 2015“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju za sport i kluturu „ZOP“ iz Zenice za realizaciju projekta „Ulični basket Mokušnice 2015“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sportsko-rekreacijskom društvu „Sport za sve“ iz Doboj-Juga za organizaciju programa petodnevne obuke djece neplivača;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju „Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini“ na ime pokrivanja dijela troškova učešća Ahmetspahić Jana na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alibegović Senadu na ime sufinansiranja učešća u Pat Cox programu;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alić Alenu na ime sufinansiranja odlaska na Svjetsku znanstvenu konferenciju (World Science Conference) – Izrael 2015;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Emiru Hodžiću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu TMT 2015;
 26. Prijedlog Zaključka o zaduženju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Žene Stupnog Dola“ Vareš na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta uređenja seoske infrastrukture u povratničkom selu Stupni Do, općina Vereš;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Lokalno omladinsko vijeće regije Zenica” iz Zenice, na ime finansijske pomoći za obilježavanje 20. godišnjice od genocida u Srebrenici;
 29. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma