Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 99. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.12.2008. godine

07 Jan 2011
21728 puta
  1. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Mehmeda Bradarića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
  2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II i III na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Pere Jukića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
  3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I II i III na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnsotima, Rame Pivića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
  4. Zaključak o prihvatanju Amandmana 1 na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Suada Agića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
  5. Zaključak o prihvatanju Amandmana I do XIII na prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
  6. Zaključak o prihvatanju Prijedloga dopuna na prijedlog Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.