16. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.07.2015.godine

15 Jul 2015
10122 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.06.2015. godine;
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09, 4/11, 7/11, 15/11, 2/12, 9/13, 2/14, 1/15) sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za period januar-mart 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica Bojić Brune i Begović Adnana na lični zahtjev;
 5. Informacija Ministarstva zdravstva o stanju u JU Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI -- 05-1 ---- 05-2 ---- 05-3 ---- 05-4 -- ; -- 05-5 --)
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje zgrade ambulante u Arnautima;
 7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 8. Informacija o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije s osvrtom na rad i aktivnosti boračkih udruženja sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o obliku, sadržaju i izgledu policijske iskaznice i značke službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2015. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog kantona i ministru Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Aneksa Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu između Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica i Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 14. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi zastupnika Delić Midhata, broj: 01-02-12172-1/15, od 16.06.2015. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-1)
 15. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi zastupnika Karavdić Senada, broj: 01-14-13082/15., od 16.06.2015. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi zastupnika Sinanović Adela, broj: 01-34-13085/15., od 16.06.2015. godine;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ 1. mart Jelah, općina Tešanj, uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole “Hasan Kikić” Solun, Olovo;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“, Zavidovići;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole Tešanj;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Sv. Ante Padovanskog Sivša za pokrivanje dijela troškova obnove filijalne crkve u Alibegovcima;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Porča Muhamedu, na ime sufinansiranja troškova odlaska na Balkansku olimpijadu iz informatike;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju uvećanja sredstava za budžetskog korisnika-Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, uplaćena od Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica;
 25. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi zastupnice Ugarak Meldine; (DODATNI ZAKLJUČAK 25-1)
 26. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općini Maglaj za promjenu namjene utroška sredstava;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje krojača za potrebe kompanije Ziko d.o.o. Zavidovići“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš kao pomoć u plaćanju materijalnih troškova Centru u 2015. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” d.o.o. Zenica za realizaciju reportaže u povodu 20. godišnjice genocida u Srebrenici;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške provođenju programskih aktivnosti Saveza u 2015. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške provođenju planiranih programskih aktivnosti Saveza tokom 2015. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana-dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške provođenju programskih aktivnosti Udruženja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške provođenju programskih aktivnosti Udruženja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Dobročinstvo, humanost, darežljivost“ iz Zavidovića na ime podrške provođenju planiranih programskih aktivnosti Udruženja za 2015. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Šahinović (Muharema) Ibrahimu demobilisanom braniocu iz Visokog na ime pomoći za troškove lijećenja;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupa za izradu prijedloga dokumenta „Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu“;

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma