15. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.06.2015.godine

13 Jul 2015
9122 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 04.06.2015. godine;
 2. Prijedlog Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Plančić Ibrahima za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Broj 2. o dopuni Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada zaposlenika Univerziteta u Zenici, Upravnog odbora Univerziteta u Zenici broj: 01-01-1-1719/15 od 05.05.2015. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Osnovne škole „1. mart“ Jelah, Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu fizičara u BiH, na ime plaćanja dijela troškova odlaska dva učenika na 46. međunarodnu olimpijadu iz fizike;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-25669/14 od 30.12.2014. godine;
 9. Informacija o koncesijama na vodama za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 09-1)
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za poslove nadzora nad izradom šumsko-gospodarskih osnova državne šume ŠGO „Krivajsko“;
 11. Prijedlog Odluke o određivanju Ministarstva finansija za Nadležni kantonalni organ za pripremu Programa javnih investicija kantona;
 12. Rješenje o imenovanju i davanju ovlaštenja za unos podataka o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 13. Prijedlog Zaključka o zaduženjima za analizu efekata primjene Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki ZDK u 2015;
 15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju tenderske dokumentacije za izradu javnog poziva – obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 17. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju komisije za provedbu postupka dugoročnog kreditinog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zenica, za finansiranje projekta „Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći za stara iznemogla raseljena lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice Zenica“ za period aprli-juni 2015.g
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Nevesinje s ciljem potpore održivom povratku;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Stonoteniski klub „Mladost“ iz Zenice na ime finansijske pomoći za organizaciju manifestacije „2. sportzdk Table tennis open“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Nur“ iz kakanja na ime finansijske pomoći za odlazak takmičara na Evropsko prvenstvo u taekwondou u Francuskoj;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Plamen” Pehare iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak članova društva na međunarodni Festival folklora u Bursi, Turska;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu iz Zenice na ime pomoći za nabavku opreme;
 24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZE-DO kantona u svrhu sufinansiranja obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čustonjić Dragi, demobilisanom borcu iz Žepča u svrhu djelimičnog finansiranja liječenja i kupovine ICD defibrilatora;
 27. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-5076/15 od 05.03.2015.godine;

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma