Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 96. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.11.2008. godine

07 Jan 2011
21132 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko -dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Zaključak o prihvatanju Amandmana II na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko -dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Zaključak o prihvatanju Amandmana III na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Amandman I na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Zaključak o djelomičnom prihvatanju Amandmana IV na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Amandman II na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Zaključak o prihvatanju Amandmana V na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Sejada Zaimovića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Zaključak o prihvatanju Amandmana I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu Komisije za pravosuđe i upravu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Amandman I na na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Zaključak o prihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, Agić Suada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Zaključak o prihvatanju Amandmana I, II, III i IV na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, Serhatlić Nesiba, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Zaključak o prihvatanju Amandmana I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII i XIII na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Zaključak o prihvatanju Amandmana I, II, III i IV na Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona, Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.