13. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.06.2015.godine

19 Jun 2015
9457 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.05.2015. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju;
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izlaženje “Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona”;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za maj 2015.godine;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za finansiranje dijela troškova implementacije projekta “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći;
 11. Program utroška sredstava na razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova redovnih obaveza i aktivnosti;
 14. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2015. godini Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Program utroška budžetskih sredstava u 2015. godini, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 16-1)
 17. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2015. godinu Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava iz Programa utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava na razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001–Kantonalna direkcija za ceste, ekonomski kod 821600, pozicija “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015.godinu, pod nazivom “Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Aktiva direktora osnovnih škola općine Visoko, broj: 01-38-7402-1/15. od 03.04.2015. godine, vezanoj za odsustvovanje velikog broja učenika iz nastavnog procesa koji na duži vremenski period odlaze sa roditeljima u zemlje EU;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na usaglašenu dopunu i izmjenu Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona
 22. Prijedlog Odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za razmatranje prijava i informacija o političkom angažovanju u tijelima i organima političkih stranaka kao i javnom političkom djelovanju imenovanih direktora i pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine koje plaćaju strani državljani studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine koje plaćaju strani državljani studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župnom uredu Zavidovići za pokrivanje dijela troškova izrade stolice za papu Franju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva preduzeću „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu za transport i trgovinu „Ner–Tours“ d.o.o. Tešanj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu za transport i trgovinu „Ner–Tours“ d.o.o. Tešanj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz matematike;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine “Omladinski hor “Zenica” za dio troškova odlaska u Norvešku i Sloveniju radi obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici;
 38. Prijedlog Rješenja postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju na korištenje četiri vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama općinama Olovo, Zavidovići, Tešanj i Zepče;
 40. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju punomoćnika državnog kapitala za nastavak XIX Skupštine privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, zakazanu za 09.06.2015. godine.
 41. DODATNI ZAKLJUČAK-Zaključak o skraćenom radnom vremenu zbog posjete pape Franje

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma