11. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.05.2015.godine

12 Jun 2015
8713 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.05.2015. godine;
 2. Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o upravnom rješavanju u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 04-1)
 5. Bilans energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze za punomoćnika državnog kapitala za XIX Skupštinu privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetskog korisnika Univerzitet u Zenici;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva finansija;
 10. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Sinanović Adela, broj: 01-04-9330/15 od 23.04.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova “Tešanj” iz Tešnja za organizaciju kickbox takmičenja “Balkan open 2015”;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj opštini Vozuća za dio troškova osvećenja manastira “Vozućica” u Vozućoj;
 14. Zaključak o prihvatanju stavova Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vezi Preporuke Ombudsmana za ljudska prava BiH po žalbama djece šehida/poginulih branilaca po pitanju nemogućnosti besplatnog upisa na fakultete;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu, 100% RVI iz Zenice, za nabavku ortopedskog pomagala;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca ZDK za finansiranje medicinske rehabilitacije na moru za slijepe RVI 100% I grupe sa pratiocima;
 17. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Ernadu iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak na međunarodno takmičenje “Genius Olympiads” u New Yorku, SAD;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu “Zenica” iz Zenice za organizaciju VI tradicionalnog Međunarodnog atletskog mitinga “Zenica 2015”;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kulturno-umjetničko društvo Mošćanica iz Zenice za organizaciju II. Festivala folklornog stvaralaštva Mošćanica-fest 2015;
 21. Prijedlog Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prijedloga dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu”;
 23. Program utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“.

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma