Pregled materijala sa 90. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.10.2008. godine

07 Jan 2011
16901 puta
 1. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za Satelitski centar hemodijalize, Žepče;
 2. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Delta trade” d.o.o. iz Zenice na ime na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Delta tex” d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 4. Odluka o odobravanju sredstava SZR “Zupčanik” iz Tešnja na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 5. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za IV. kvartal 2008. godine;
 6. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine obaveza i potraživanja Zeničko- dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 7. Odluka o sufinansiranju sa VLadom FBiH razlike cijene drvnih sortimenata za JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići po Ugovoru između IP “Krivaja” i privrednog subjekta “Ferimpex”;
 8. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 9. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 10. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 11. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 12. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava kod ministarstava sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 13. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 14. Rješenje o imenovanju komisije za popis novčanih donatorskih sredstava potraživanja i plasmana i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 15. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
 16. Uredba o izmjenama i dopunam Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica;
 17. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistematizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima konzumnih jaja sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za proizvodnju jaja;
 19. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona  na ime dodjele premije za uzgoj brojlera;
 20. Zaključak o odobravanju sredsava udruženju “Naša djeca” Zenica na ime realiazacije projekta “Kvalitetno korištenje vremena mladih”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Ćorić Slavki, raseljenom licu iz Vareša, na ime adaptacije stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Hamza Ibrahimu, povratniku u Sokolac, na ime troškova za izgradnju štale;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Imamović Nusretu iz Zavidovića na ime odlaska na međunarodni simpozij “TMT 2008”;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Lemeš Samiru iz Zenice na ime odlaska na međunarodni simpozij “Metrology 2008”;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Murisu Bajramoviću iz Zenice na ime odbrane doktorske disertacije;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Nermini Uzunović-Zaimaović na ime odlaska na međunarodni sporazum “Metrology 2008”;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš na ime izgradnje Spomen česme šehidima Sebilj, Striževo;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu penzionera Zeničko-dobojskog kantona kao dodatna pomoć za izvršavanje programskih ciljeva;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom udruženju gluhih Zeničko-dobojskog kantona na ime učešća na sportskim takmičenjima;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Tatarević Nedžadu iz Zenice, 100% invalid sa multiplex sklerozom, na ime kupovine lijeka;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Tomislavu Jurišiću, RVI 80% IV grupe, iz Usore na ime sanacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju bunara Makljenovac u općini Usora;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcina radi prevencije gripe za rizične kategorije sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Poslovnom sistemu RMK d.d. Zenica na ime obezbjeđenja uslova za izlaganje na 15. ZEPS-u privrednika Provincije Markazi, Iran.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma