Pregled materijala sa 88. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 14.10.2008. godine

07 Jan 2011
16148 puta
 1. Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu “AZ-EN” Petrol d.o.o. Tešanj za korištenje prirodne vode sa izvorišta “Zmajeva vrela” Zenica;
 2. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 3. Uredba o organizaciji osiguranja i kućnom redu u zgradi kantonalnih organa uprave, organizacija, stručnih i drugih službi Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Zaključak o davanju saglasnosti Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave u Žepču;
 5. Zaključak o odobravanju sredstava grupi zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina d.o.o. Vareš kao pomoć socijalno-zaštitnog karaktera;
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijiama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za II. kvartal 2008. godine;
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Klubu ritmičke gimnastike Visoko za organizaciju 2. Međunarodnog turnira;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Komisiji za arheloško istraživanje za obavljene aktivnosti na procjeni uslova za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetima "Plješevica", "Gornja Vratnica" i "Visočica" sa tunelima Ravne KTK, a prema projektima Fondacije arheološki park “Bosanska piramida Sunca”;
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Muameru Neimarlija, najboljem studentu akademske 2007/08. godine Univerziteta u Zenici;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu slijepih Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za organizaciju Međunarodnog turnira u golbalu;
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Romano Lil” Zenica za organizaciju predavanja “Značaj školovanja i obrazovanja mladih”;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta vodovoda Begov Han, općina Žepče;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku elektroopreme JKP “Visočica” za rad izvorišta Vrutak i Pertac, općina Visoko;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku pumpi za vodovode Vijesolići, Košare i Gornja Breza, općina Breza;
 15. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma