10. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.05.2015.godine

20 Maj 2015
9067 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.04.2015. godine;
 2. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.04.2015. godine;
 3. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 5. Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1) (DODATNI ZAKLJUČAK 06-2)
 7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 8. Prijedlog Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Prijedlog Odluke o proširenom obimu prava iz zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Karate klubu „Ha Se Karate Do“ iz Zenice za organizaciju 22. Ha Se Karate kupa “Zenica 2015. godine“;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Sportskom društvu slijepih i slabovidnih građana Ze-do kantona iz Zenice za organizaciju sportskih aktivnosti za slijepe i slabovidne osobe na području Ze-do kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča za organizaciju memorijalnog turnira „Anto Markanović-Žepče 2015“;
 13. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini i planovi gospodarenja za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 14. Inicijativa za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“;
 16. Informacija o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 17. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Mujanović Hašima, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period april - decembar 2015. godine;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period april - decembar 2015. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2015. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2015. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2015. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april-juni 2015. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o zaduženju vezano za provođenje aktivnosti na zaključenju ugovora o ograničenom depozitu;
 25. Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva zdravstva za period januar-decembar 2014. godine sa pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 26. Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ u Visokom;
 28. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Prijedlog Odluke o dobravanju finansijska sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 30. Prijedlog Rješenja o formiranju radne grupe za izradu Odluke utvrdivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava na razdjelu 26-Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, uplaćena od strane pravnih lica koja su pod nadzorom kantonalne veterinarske inspekcije;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita privrednom društvu BALTIC GROUP d.o.o. Visoko;
 33. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste kandidata za članove Komisije za provođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona; (DODATNI ZAKLJUČAK 34-1)
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime izmirenja obaveza angažovanim licima za potrebe Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju korištenja kancelarije “Samostalnom sindikatu državnih službenika, namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH-Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Zeničko-dobojskog kantona-sindikalni odbor“;

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma