Pregled materijala sa 84. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.09.2008. godine

07 Jan 2011
15140 puta
 1. Odluka o odobravanju dijela sredstava za nabavku opreme za potrebe ministarstava i drugih tijela Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Odluka o odobravanju sredstava limaru “Kantić” Jelah, Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 3. Odluka o odobravanju sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona u funkciji poboljšanja uslova stanovanja siromašnjih porodica;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Šing” d.o.o. Visoko na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni  proizvodni objekat;
 5. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju puta rijeka Ribnica-Subotinje, općina Kakanj;
 6. Odluka o odobravanju sredstava za sanaciju puta Kakanj-MZ Brnj, općina Kakanj;
 7. Odluka o ustupanju dijela Područne škole “Čatići” Osnovnoj školi “15. april” Doboj, Kakanj, sa ciljem realizacije projekta otvaranja područne ambulante JU “Dom zdravlja” Kakanj;
 8. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora “Medicinska škola” Zenica iz reda nastavnika;
 9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora “Medicinska škola” Zenica iz reda nastavnika;
 10. Zaključak o  odobravanju sredstava općini Tešanj na ime sanacije Klubane NK “Borac” Jelah;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Ćamil Sijarić” Nemila;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje Anexa Ugovora između Ministarstva finansija i privrednog subjekta “Ocean” d.o.o. Travnik;
 13. Zaključak o imenovanju Ministarstvo za pravosuđe i upravu za člana Koordinacionog tijela za reformu lokalne samouprave u FBiH;
 14. Zaključak o odobravanju isplate mljekarama na ime otkupa mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za I. i II. kvartal 2008. godine;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Aganu Efendiću iz Zenice, RVI 80% IV grupe za kupovinu stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Fatimi Sibalo iz Zenice, majci troje poginulih branilaca, na ime adaptacije stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Fetić Murisu iz Zenice, nosiocu priznanja “Zlatna policijska zvijezda” na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava IK “Super info” Zenica na ime štampanja besplatnog izdanja povodom 15. Sajma “ZEPS 2008”;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Javnim bibliotekama Zeničko-dobojskog kantona na ime uvezivanja u informacioni sistem “Cobis”;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Zenica za organizaciju predstave “Hasanaginica”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Maglaj za izgradnju mekteba u Fazlipašinoj džamiji;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Dubravica, Zavidovići na ime izrade dokumentacije za izradu lokalnog puta;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime premije za uzgojenu rasplodnu krmaču uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava potpore u školovanju Vanesa Ibrića iz Zavidovića, nadarenog studenta;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj podružnici “Stolarija” na ime nabavke drveta za ogrev;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Topalović Šabanu, RVI 40% iz Zavidovića, na ime liječenja kćerke u inostranstvu;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženje “Budućnost Ze” na ime pomoći za snimanje serije “Gajba slučajno”;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava UG “Radio klub” Kakanj na ime realizacije projekta “Popularizacija tehničke kulture među mladima”;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu premije otkupljivačima voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu premije za uzgojenu steonu junicu uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Zaidu Zerdi iz Visokog, dijete PB i nosiocu priznanja “Srebreni štit” na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije proroka, Župni ured Ularica, Usora za troškove postavljanja krova na župnu kuću;
 33. Zaključak o odobravnju sredstava BZK “Preporod” iz Zenice za organizaciju 1.2 bajramskog malonogometnog turnira;
 34. Zaključak o usvajanju Programa utroška dijela sredstava u razdjelu 13, Služba za zajedničke poslove, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma