7. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.04.2015.godine

27 Apr 2015
8826 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 4. sjednice Vlade, održane 02.04.2015. godine;
 2. Zapisnik sa 5. sjednice Vlade, održane 14.04.2015. godine;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Mišljenje o Inicijativi Općinskog vijeća Maglaj za izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o Inicijativi poslanika Sinanović Adela za stavljanje van snage Uputstva o načinu rada ispitne komisije za vozače motornih vozila i stavljanje van snage zadnjeg poziva za odabir licenciranih ispitivača;
 6. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o Inicijativi-Prijedlogu zastupnika Mufida Bečarevića, broj: 01-38-7586/15. od 01.04.2015. godine, vezane za izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i srodne škole
 7. Mišljenje o kandidatu za direktora Gimnazije “Muhsin Rizvić” Breza, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“
 9. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“
 11. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”
 12. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2014.godini;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju predloženih Mjera optimizacije printanja i kopiranja dokumenata na elektronskoj mreži Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku novog sistema za evidenciju radnog vremena;
 15. Prijedlog Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaljučka o prihvatanju;
 16. Prijedlog Zaključka o ustupanju sredstava i opreme Kantonalne uprave civilne zaštite na trajno korištenje Kantonalnoj bolnici Zenica;
 17. Program utroška sredstava „Program nabavke opreme i materijala“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogm Zaključka o usvajanju;
 18. Upoznavanje:
  • Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu U 26/13, zahtjev Željka Komšića za ocjenu ustavnosti zakona o osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju;

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma